Premier wziął udział w konferencji pt. „Kobiety w walce o niepodległość”

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet Więźniarek Politycznych 1944-1989.


Premier Składa kwiaty pod ścianą śmierci. 1 z 11
Fot. Adam Guz / KPRM

Premier podkreślił, że droga do niepodległości to nie tylko bitwy, powstania oraz wojny. To również patriotyczna praca kobiet. „Jestem przekonany, że bez kobiet – mam, babć, sióstr oraz córek – nie bylibyśmy tu, gdzie dziś jesteśmy” – mówił. Zaznaczył również, że kobiety często same walczyły o niepodległość z bronią w ręku.

„W czasach współczesnych to właśnie Panie jesteście tą pochodnią wolności i pochodnią prawdy, które stały po właściwej stronie, we wszystkich zmaganiach z władzą komunistyczną” – podkreślił szef rządu, zwracając się do byłych więźniarek politycznych obecnych na spotkaniu.

„Wasze bohaterstwo wiązało się z uczuciami i troską o rodzinę, a Wasze życie naznaczone łzami i krwią było kluczem do dzisiejszej wolności” – kontynuował. „I za to jako premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej składam Wam hołd i wyrażam ogromną wdzięczność w imieniu wszystkich wolnych Polaków”.

„Niech Wasze życie będzie świadectwem, które wspomoże budowę lepszej Polski” – dodał na zakończenie.

Podczas spotkania szef rządu wziął również udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Annę Walentynowicz. Złożył też wieniec pod Ścianą Śmierci oraz zapalił znicz pod szubienicą gen. Augusta Fieldorfa „Nila”.


Zobacz także