Premier: Wykonany został pierwszy dobry krok w kierunku spraw ważnych dla społeczeństwa

Dziś w Sejmie odbyło się spotkanie z inicjatywy Mateusza Morawieckiego z szefami klubów i kół parlamentarnych. Premier zaprosił liderów ugrupowań parlamentarnych by wspólnie wypracować zmiany w przepisach po śmierci prezydenta Gdańska. Rząd proponuje m.in. zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa, za groźby karalne, wzmocnienie kontroli i nadzoru dla osób niebezpiecznych opuszczających więzienie.  


Od lewej przy stole stoją: minister Joanna Kopcińska, minister Zbigniew Ziobro, premier Mateusz Morawiecki wchodzi na salę, minister Łukasz Szumowski. 1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Podczas rozmów ministrowie zdrowia i sprawiedliwości zaprezentowali możliwe rozwiązania, które będą mogły przyczynić się do zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości, jak ta w Gdańsku. Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił szczegółowe kalendarium zdarzeń tragicznego wydarzenia z 13 stycznia br., które prowadziły służby. Wszystkie kluby i koła obecne na spotkaniu wyszły naprzeciw prośbie, by dedykować odpowiednich ekspertów do wspólnego uregulowana tematu, w jaki sposób traktować takie osoby, które wychodzą z więzienia, ale mają problemy psychiczne – mówił Prezes Rady Ministrów.

Premier poinformował również, że podczas spotkania doszło do wymiany poglądów  w tematach, co do których nie było konsensusu. Udało nam się w wielu aspektach porozumieć, w niektórych pozostaliśmy przy swoich zdaniach, ale uważam, że temperatura sporu powinna zostać obniżona – podkreślił premier. Dodał, że na prośbę opozycji na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się wysłuchanie szczegółowych informacji i debata w sprawie tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Jak mówił nie powinno być też żadnych przeszkód, żeby rodzina miała dostęp do akt, w późniejszym etapie postępowania przed sądem.

Szef rządu zaznaczył, że tematyka jest niezwykle wrażliwa społecznie, bardzo ważna i interesuje społeczeństwo polskie. Dodał, że poszczególne służby dochowują należytej staranności, a postępowanie jest prowadzone pod szczególnym nadzorem.

Mam nadzieje, że wypracujemy razem z opozycją wspólną wersję regulacji prawnych, które doprowadzą do podniesienia poziomu bezpieczeństwa – kontynuował Morawiecki. Podkreślił również dobrą i merytoryczną atmosferę rozmów.


Zobacz także