Premier we Wrocławiu: Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe ulega zdecydowanej poprawie

„Wyciągnęliśmy wnioski po powodzi z 1997 r.” – powiedziała we wtorek premier Ewa Kopacz. Dodała, że na kontynuację programu ochrony przeciwpowodziowej zostanie przeznaczone 1,2 mld euro w latach 2016-2022.


Rada Ministrów we Wrocławiu
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Gdyby przyszła taka fala jak w 1997 r., to po tej modernizacji, będziemy gotowi na jej przyjęcie i nie będzie takich tragicznych wydarzeń, jak wtedy - zaznaczyła premier Kopacz.

Premier o walce z powodziami: Dolny Śląsk pokazał, co znaczy solidarność

Ten region został szczególnie dotknięty w ostatnich latach problemem powodzi – podkreśliła szefowa rządu.

Dla mnie sprawność państwa wyznaczana jest możliwością zmierzenia się z problemami, które dotyczą ludzkiego życia. Takim problemem może być powódź. Nie tak dawno temu Dolny Śląsk był obszarem, na którym dziesiątki tysięcy ludzi zostały dotknięte klęską żywiołową. Wtedy Dolny Śląsk pokazał, co znaczy solidarność – powiedziała.

Ochrona przeciwpowodziowa – działania

900 mln zł – niemal tyle zostało wydane do tej pory na przebudowę i rozbudowę urządzeń hydrotechnicznych, wałów i murów oporowych, które mają chronić mieszkańców Wrocławia przed powodzią.

Od 2005 roku trwają prace nad projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, zakładającym stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego poprzez odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia (Wrocławski Węzeł Wodny - WWW) oraz budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny.

Do czerwca  2015 r. zmodernizowano już obwałowania Blizanowice – Trestno i Kotowice-Siedlce oraz zbudowano i modernizowano obwałowania powyżej  i poniżej miasta Wrocławia.

Jeszcze w 2015 r. zakończone zostaną prace w ramach:

  • modernizacji i udrożnienia Kanału Powodziowego oraz Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do Mostów kolejowych Poznańskich;
  • pogłębiania i poszerzania kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowania stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych;
  • modernizacji Bulwarów Odry Śródmiejskiej;
  • pozostałych obiektów hydrotechnicznych Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Budowa zbiornika Racibórz jest drugim istotnym komponentem  „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Zakończenie tego przedsięwzięcia, pomimo różnych trudności, związanych z m.in. z ustaleniem własności gruntów, pozwoleniami wodno – prawymi i  wykonawcami, przewidujemy na 2018 r.


Zobacz także