Premier w Sejmie o sukcesach reform w polskim wymiarze sprawiedliwości

Reformowanie wymiaru sprawiedliwości jest niezbędne dla właściwego rozwoju Polski - oświadczył szef rządu podczas debaty nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sejm odrzucił wniosek.


Minister Zbigniew Ziobro przemawiający na mównicy sejmowej. 1 z 8
Fot. Krystian Maj / KPRM

Podczas wystąpienia premier przypomniał o przeprowadzonych z sukcesem reformach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Podsumował też konsekwentne i systemowe zmiany legislacyjne.

Mateusz Morawiecki podkreślił także, że reakcja Ministra Zbigniewa Ziobry na doniesienia leżące u podstaw głosowanego wniosku była właściwa i szybka, dzięki czemu stał się on bezprzedmiotowy.


Zobacz także