Premier w Sejmie o opóźnieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

-Trzeba zbudować system, który będzie bezpieczny dla Polski i Polaków.


Premier Donald Tusk w Sejmie
Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM

- Dobrze się stało, z punktu widzenia interesów energetycznych Polski, że nie przyjęliśmy ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w świetle której mielibyśmy za dużo drogiego prądu w porównaniu do realnych potrzeb - mówił w piątek w Sejmie premier.

Premier podkreślił, że chodzi o skonstruowanie takiego mixu energetycznego, w którym odnawialne źródła energii w Polsce będą wolne od ideologicznych zapędów, które ujawniły się w Europie.

Dodał, że intencją jest, aby drogi prąd, wymagający dopłacania z pieniędzy podatnika,  był w Polsce na poziomie minimalnych wymaganych przez Unię Europejską.

- Najważniejsza jest ochrona ludzi, zdrowia krajobrazu, walorów turystycznych przed przesadną inwazją rozmaitych instalacji w tym farm wiatrowych- podkreślił.

Donald Tusk przypomniał, że dzięki staraniom Polski dogmat klimatyczny przestaje być przesadną przesłanką na rzecz  zmiany tradycyjnego mixu energetycznego w Polsce.
Szef rządu tłumaczył opóźnienia w przyjęciu ustawy o OZE. Zdaniem premiera nie ma powodu do odrzucenia ustawy, lepiej dalej nad nią pracować, aby zbudować bezpieczny system odnawialnej energii.

- Nie jest zasadne wstrzymanie prac nad ustawą, choć niektóre przepisy wydają się kontrowersyjne. Lepiej dalej nad nią pracować, aby tak zbudować system OZE, który będzie bezpieczny dla Polski i Polaków- powiedział.

Co dalej z ustawą?

Projekt ustawy o OZE został skierowany do komitetu stałego Rady Ministrów. Wkrótce trafi on do Sejmu.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Odnawialne Źródła Energii

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych).

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.


Zobacz także