Premier w exposé: Chcemy polskiego państwa dobrobytu

Naszym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie. To marzenie milionów Polaków – mówił Mateusz Morawiecki, prezentując w Sejmie program działania swojego rządu.


Posłowie biją brawo premierowi podczas przemówienia. 1 z 9
Fot. Krystian Maj / KPRM

Korzystne zmiany dla obywateli i biznesu, konkretne działania dla gospodarki i kontynuowanie inwestycji, utrzymanie wzrostu PKB, nowoczesna gospodarka oraz wsparcie służby zdrowia – to tylko niektóre zapowiedzi z expose premiera.

Korzystne zmiany dla obywateli i biznesu

Polskie państwo dobrobytu, to państwo rodzin i przedsiębiorców, które szanuje wartości Polaków – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, rząd planuje konkretne działania dla przedsiębiorców. Chodzi m.in. o: niższy ZUS dla małych firm –  średnio o 500 zł oraz dodatkowe środki na inwestycje strategiczne przedsiębiorstw.

Premier poinformował też o dalszym upraszczaniu prawa podatkowego, zapowiadając wprowadzenie kolejnej ulgi dla mniejszych przedsiębiorców. To tzw. estoński CIT, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę.

Szef rządu zaproponował parlamentarzystom wprowadzenie zmian w Konstytucji po to, aby zagwarantować prywatność i ochronę środków z PPK i IKE.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że dotychczasowe działania rządu przyczyniły się m.in. do zmniejszenia ubóstwa wśród Polaków. W ciągu 3 lat wyrwaliśmy z biedy ok. 2 mln osób. Solidarność to kamień węgielny naszej polityki – powiedział premier.

Szef rządu podkreślił, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa i może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Program rodzina 500 plus, zwolnienie osób młodych z podatku, obniżony PIT dla wszystkich oraz emerytura plus to działania rządu, których oczekują obywatele. Premier zapowiedział jednocześnie zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla rodziców.

Szef rządu podkreślił, że dzieci powinny być objęte szczególną ochroną. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, rozbić więzi rodzinne, bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten chce wywołać wojnę kulturową. Nie dopuszczę do niej – oświadczył.

Konkretne działania dla gospodarki i kontynuowanie inwestycji

Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska będzie jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla inwestorów zagranicznych. Jak dodał, będziemy współpracować, ale bez wyprzedaży polskich sreber narodowych.

Premier powiedział, że rząd będzie przekonywał UE do korzystnych rozwiązań dla  polskich rolników. Czy to normalne, żeby dopłaty dla naszych rolników w kolejnej perspektywie budżetowej miałyby być niższe od dopłat dla rolników francuskich, czy niemieckich? – pytał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zapowiedział także modernizację i budowę 9 tys. km. torów kolejowych w najbliższych 5 latach. Polska zainwestuje również dziesiątki mld zł w strategiczne projekty, takie jak: przekop Mierzei Wiślanej, tunel do Świnoujścia, budowa CPK, Via Baltica, Via Carpatia, budowa 100 obwodnic, remonty dworców oraz szkół. Chcemy Polski wielkich projektów infrastrukturalnych, które uczynią z naszego kraju jedno z kluczowych centrów transportowych i energetycznych Europy – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył premier, bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z priorytetów rządu. Zapowiedział  utworzenie programu bezpiecznej infrastruktury drogowej i walkę z piratami drogowymi. Wprowadzimy zasadę pierwszeństwa pieszych na przejściu – dodał Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział działania na rzecz czystego powietrza. Chodzi m.in. o nowoczesną energetykę, fotowoltaikę, budowę farm wiatrowych na morzu oraz elektromobilność. Myśląc odpowiedzialnie o środowisku, wprowadzimy szereg programów redukujących zużycie plastiku – mówił premier. Jak dodał, wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe. Będą także ulgi dla osób, które korzystają ze środków transportu przyjaznych dla środowiska.

Wsparcie służby zdrowia

Mateusz Morawiecki przypomniał,  że rząd podniósł nakłady na zdrowie z 70 mld do 106 mld zł. Jak podkreślił, blisko 1 mld zł zostanie przeznaczone na nowoczesne Centrum Onkologii. Wzrośnie również liczba lekarzy. Dzięki naszym działaniom już w tej kadencji kierunki medyczne skończy nawet 50 proc. więcej studentów niż jeszcze 4-5 lat temu – powiedział premier. 

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd objął refundacją wiele nowoczesnych leków oraz planuje wprowadzenie pakietu badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia.

Na zakończenie premier zaprosił wszystkich parlamentarzystów do wspólnej i merytorycznej współpracy na rzecz Rzeczypospolitej. Każdy z nas patrzy na Polskę z innej perspektywy, ale wciąż widzimy ten sam horyzont – zaznaczył premier. Wszyscy niesiemy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska – dodał.

Sejm udzielił rządowi premiera Mateusza Morawieckiego wotum zaufania.


Zobacz także