Premier Szydło w Pradze: będziemy wzmacniać rolę Grupy Wyszehradzkiej w budowaniu dobrej przyszłości dla Europy

Sprzeciw wobec obowiązkowych kwot redystrybucji migrantów w ramach Unii Europejskiej oraz nadzieja na pozostanie Wielkiej Brytanii w UE – to główne elementy deklaracji przyjętej w środę na zakończenie szczytu Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Pradze. W trakcie spotkania z udziałem premier Beaty Szydło Polsce została przekazana roczna prezydencja w V4.


Premier Beata Szydło w towarzystwie premiera Czech, Słowacji i Węgier. W tle krajobraz Pragi. 1 z 11
fot. P.Tracz/KPRM

Odegraliśmy jako Grupa Wyszehradzka na poziomie UE bardzo ważną rolę – przekonywała po spotkaniu z przywódcami V4 Beata Szydło. Polska premier przejmując przewodnictwo w Grupie podziękowała czeskiemu premierowi Sobotce. Będziemy nie tylko kontynuowali projekty i zagadnienia, które rozpoczęła prezydencja czeska. Będziemy chcieli również wprowadzać nowe tematy, które jasno wyartykułują stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, będą integrowały nasze państwa i będą wspólnie przez nas realizowane – mówiła premier Szydło. Jak dodała, Polska cieszy się, że pozostałe kraje Grupy zaakceptowały przedstawione przez nasz kraj propozycje działań na najbliższe dwanaście miesięcy. 

Wspólne i niezmienne stanowisko V4 wobec kryzysu migracyjnego

Premier Beata Szydło przedstawiła wspólne oświadczenie, jakie wydali przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej po środowym spotkaniu. Zawarte w nim są zarówno dotychczasowe dokonania, jak i wyzwania przed którymi stoi V4 i cała UE. Wskazujemy tam na zagrożenia oraz definiujemy sposób dalszego działania – poinformowała premier Szydło.

Grupa Wyszehradzka zachowuje wspólne i niezamienne stanowisko w sprawie polityki migracyjnej UE. Polska, podobnie jak inne kraje regionu, dostrzega potrzebę szerokiego europejskiego zaangażowania w zewnętrzny wymiar imigracji. Jesteśmy gotowi do ponadprzeciętnego zaangażowania w ochronę granic zewnętrznych UE czy pomoc techniczną. Wzmacniamy nasze zaangażowanie w pomoc rozwojową i humanitarną – wyliczała premier Beata Szydło. Jak dodała, ze względu na ograniczone doświadczenia społeczne i polityczne z Bliskim Wschodem nie możemy sobie pozwolić na udział w programach alokacji czy w innych formach centralnego zarządzania migracją wewnątrz UE. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier skrytykowali zaproponowaną w maju przez Komisję Europejską reformę tzw. systemu dublińskiego, czyli zasad udzielania azylu w UE. W szczególności ich sprzeciw budzi awaryjna relokacja migrantów pomiędzy kraje członkowskie oraz  system kar dla krajów, które nie zechcą przyjąć uchodźców.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO i Brexit

Szefowa polskiego rządu poinformowała premierów Czech, Węgier i Słowacji o stanie przygotowań do szczytu NATO w Warszawie oraz priorytetach jakie sobie stawia nasz kraj jako gospodarz tego ważnego wydarzenia. Będziemy wnioskować o wzmocnienie wschodniej flanki NATO – zapowiedziała premier Beata Szydło.

Środowe rozmowy przywódców V4 dotyczyły także tematyki najbliższego szczytu UE oraz Brexit. Jeżeli Wielka Brytania pozostanie w UE, uznamy to za rozwiązanie korzystne i oczekiwane przez nas wszystkich – stwierdziła premier. Jednocześnie dodała, że porozumienie UE-Wielka Brytania jest dobrym kompromisem politycznym dla obydwu stron.


Zobacz także