Premier spotkał się z wojewodami

- Musimy przygotować administrację wojewódzką do ewentualnych zdarzeń o charakterze krytycznym, wynikających z sytuacji na Wschodzie - podkreślił szef rządu.


Spotkanie premiera z szefami województw 1 z 7
M. Śmiarowski/KPRM

Współpraca w obliczu sytuacji kryzysowej na Ukrainie

Premier zaznaczył, że obecnie współpraca wojewodów nabiera szczególnego znaczenia. - Tak jak w przypadkach katastrof czy klęsk żywiołowych, nie może być dziś miejsca na jakikolwiek błąd - powiedział Donald Tusk. - W swoich konsekwencjach sytuacja za naszą wschodnią granicą może być nawet poważniejsza niż największa powódź - dodał. Jak podkreślił, będziemy tak odporni na ryzyka związane z krytyczną sytuacją na Wschodzie, jak odporny będzie najbardziej zagrożony region czy najbardziej obciążona nowymi obowiązkami administracja. 

Według premiera wprowadzenie sankcji przez Unię Europejską może być zapowiedzią bardzo trudnego okresu w relacjach ze wschodnimi sąsiadami. - W jeszcze większym stopniu ta sytuacja wymaga bardzo dobrej organizacji - podkreślił Donald Tusk. - Musicie wspólnie ze mną dokonać przeglądu wszystkich procedur, rezerw i zasobów w kontekście zagrożeń, które mogą wyniknąć z zaostrzenia konfliktu na Wschodzie, w tym np. zwiększenia fali migrantów, ale nie tylko - zaznaczył premier.

Donald Tusk dodał, że trzeba też być przygotowanym na wyzwania i zagrożenia niestandardowe, na przykład możliwe prowokacje, zwłaszcza w rejonach bliskiego sąsiedztwa z Obwodem Kaliningradzkim, czyli głównie w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. - Jest rzeczą bardzo ważną nie dać się sprowokować tym, którzy mogliby mieć interes w wywoływaniu konfliktu czy poczucia zagrożenia, szczególnie wobec obywateli Rosji, którzy mogliby się stać przedmiotem prowokacji, choć nie ze strony Polaków - mówił premier w czwartek.

„Siła państwa i sprawność administracji w tak krytycznej sytuacji daje ludziom poczucie bezpieczeństwa”

Szef rządu zwrócił się do wojewodów, aby byli przygotowani na różne zagrożenia, bo od panowania nad nimi zależy także pozycja Polski w kwestiach międzynarodowych. Dodał, że siła państwa i sprawność administracji w tak krytycznej sytuacji daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Premier powiedział, że chodzi o to, żeby w sytuacji krytycznej obywatele wiedzieli, na co mogą liczyć, gdzie się mogą zwrócić i aby też gospodarze województw mieli świadomość własnych możliwości oraz stali się symbolem i przykładem stabilności działania.

Premier powiedział, że spodziewa się od wojewodów osobistego zaangażowania w kwestii porządku i bezpieczeństwa na ich terenie i będzie oczekiwał też bieżących raportów o sytuacji w regionach.

Szef rządu wyraził nadzieję, że działania wspólnoty międzynarodowej, w tym Polski, doprowadzą do pokojowego rozwiązania kryzysu. - Musimy być jednak przygotowani na czarne scenariusze, tym bardziej, że część tego czarnego scenariusza realizuje się na naszych oczach na Krymie - powiedział.

W spotkaniu uczestniczyli minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski oraz minister spraw wewnętrznych Bartosz Sienkiewicz.


Zobacz także