Premier spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Donald Tusk wysłuchał argumentów zwolenników referendum w sprawie m.in. obowiązku szkolnego dla 6-latków.


Uczestnicy spotkania zasiadają do stołu
Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o stanie przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków pod względem programowym, organizacyjnym i lokalowym. Przedstawiciele Stowarzyszenia poparli także swobodę decyzji rodzica w kwestii posyłania 6-letniego dziecka do pierwszej klasy.

Premier podkreślił, że zależy mu na tym, aby reforma przebiegała z jak największą korzyścią dla polskich dzieci. Zwracał uwagę, że w większości państw europejskich dzieci 6-letnie chodzą do szkoły. Zaznaczył również, że dzięki aktywności takich osób, jak przedstawiciele Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, wiele ważnych problemów jest naświetlanych.

Premier zaproponował zorganizowanie kolejnego spotkania w celu kontynuowania dyskusji.

Autorzy wniosku o referendum edukacyjne "Ratuj Maluchy i starsze dzieci też" chcą, by obywatele odpowiedzieli na 5 pytań:

  • Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego 6-latków?
  • Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego 5-latków?
  • Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów?
  • Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej?
  • Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?

Zobacz także