Premier: Rząd przyjął najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada zrównoważony budżet na 2020 rok. Oznacza to, że całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami.


Premier Mateusz Morawiecki.

W 2020 r. celem rządu nadal pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych oraz wspieranie wzrostu gospodarczego. Przyszłoroczny budżet będzie priorytetowo traktował  wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów.

W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce: Brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe, budżet na 2020 r. daje nam komfort, dzięki któremu możemy spokojnie patrzeć w przyszłość – ocenił szef rządu. Jak dodał, cała sfera społeczna, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest zabezpieczona w budżecie na 2020 r.

Premier podkreślił, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego rząd ma środki na programy społeczne, takie jak „500+”, „Emerytura Plus” czy rozwój dróg. Kontynuowane będą też programy dla ludzi młodych, m.in.: bez podatku PIT do 26. roku życia czy obniżony PIT z 18 do 17 proc. Zwiększono też wydatki na ochronę zdrowia.

Rząd zdecydował również, że tzw. „13” emerytura dla wszystkich emerytów i rencistów będzie wypłacana corocznie. Rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto.

Ponadto, decyzją rządu, od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.

Projekt ustawy budżetowej

Emerytura Plus

Waloryzacja emerytur


Zobacz także