Premier rozmawiał z ministrami edukacji i obrony

W piątek premier Donald Tusk spotkał się z minister edukacji narodowej Krystyną Szumilas oraz ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem.


Premier rozmawiał z szefową Ministerstwa Edukacji Narodowej m.in. o dostępności usługi przedszkolnej. - Powszechny dostęp do przedszkola powinien stać się prawem rodziców - mówił szef rządu, podkreślając, że państwo wspólnie z samorządem powinno w możliwie szybkim terminie zadbać o pełną dostępność usługi przedszkolnej co najmniej w odniesieniu do cztero- i pięciolatków.
 
Szef rządu mówił również o wzroście subwencji oświatowej. - W porównaniu do 2007 roku, kiedy subwencja wynosiła 28 mld zł rocznie, to w roku 2011 prawie 38 mld zł. To jest wzrost gigantyczny, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowo fakt, że jednak dzieci do szkoły chodzi mniej - powiedział premier.

Donald Tusk poinformował, że przedmiotem rozmowy z Tomaszem Siemoniakiem była m.in. misja w Afganistanie oraz racjonalizacja wydatków związanych z obronnością poprzez zwiększenie wydajności w siłach zbrojnych. Rozmawiano o kwestii nabycia samolotów szkolno-bojowych. - Inną kwestią związaną z racjonalizacją wydatków jest zamknięcie projektu budowy korwety Gawron - dodał premier. Zwrócił również uwagę na potrzebę racjonalizacji zatrudnienia kapelanów w armii.
 
Minister obrony potwierdził, że jeśli chodzi o podwyżki o 300 złotych dla każdego żołnierza, to termin 1 lipca jest niezagrożony. Poinformował także o zwiększeniu dodatków motywacyjnych dla wojskowych. - Podjęte zostały prace nad konsolidacją dowodzenia na szczeblu centralnym - powiedział minister, dodając, że konsolidacja powinna przynieść znacznie lepszą jakość dowodzenia i znaczące oszczędności. Szef Ministerstwa Obrony przypomniał, że w marcu wchodzi w życie ustawa o weteranach, która zapewni  kompleksowy system opieki nad żołnierzami uczestniczącymi w przeszłości misjach wojskowych.

Jutro premier spotka się z ministrami spraw wewnętrznych, zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz nauki i szkolnictwa wyższego.


Zobacz także