Premier: Rolą państwa w czasie kryzysu jest inwestowanie

Koronawirus nie zatrzymał polskich inwestycji. W czasie epidemii ich tempo jest takie samo jak w okresie przed jej wybuchem. Dużą rolę w pobudzeniu gospodarki odgrywają duże inwestycje infrastrukturalne. Jedną z nich premier Mateusz Morawiecki odwiedził na Dolnym Śląsku.


Premier podczas wizyty w Malczycach. 1 z 9
Fot. Adam Guz / KPRM

Szef rządu odwiedził budowę stopnia wodnego w Malczycach w województwie dolnośląskim.

Powiedział, że to przedsięwzięcie jest największą tego typu inwestycją hydrotechniczną w Polsce, która stanowi kolejny szczebel na drodze do szybszego rozwoju gospodarczego. Szczególnie teraz polska gospodarka potrzebuje impulsu inwestycyjnego.

Inwestycje publiczne są kołem zamachowym gospodarki oraz lekiem na wyjście z kryzysu. Dzięki nim stymulujemy gospodarkę, chronimy miejsca pracy i pomagamy przetrwać polskim firmom. Inwestycje w infrastrukturę pozwalają na wyrównywanie różnic pomiędzy regionami i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów Polski. To podstawowy cel przyświecający działaniom rządu. Obecnie są one  ukierunkowane na stabilizację zatrudnienia i wsparcie płynności firm. Mają służyć podtrzymywaniu potencjału produkcyjnego niezbędnego do podjęcia aktywności gospodarczej po ustaniu pandemii.

Stopień wodny w Malczycach przeciw suszy i powodziom

Na Odrze, 300 km od jej źródła, trwa budowa stopnia wodnego w Malczycach. To ważne zadanie inwestycyjne mające na celu zarówno przeciwdziałanie skutkom suszy, jak i zabezpieczenie przeciwpowodziowe w regionie. Pozwoli na zwiększenie udziału „zielonej” energii w kraju. Wpisuje się w założenia prowadzonej przez rząd polityki energetycznej. Inwestycja ma znaczenie ogólnopolskie. Pełne użeglownienie Odry stworzy możliwość taniego transportu milionów ton towarów.

Inwestycje infrastrukturalne – miliardy na drogi i kolej

Stopień wodny w Malczycach to nie jedyna inwestycja, jaka jest obecnie realizowana. Prowadzimy również inwestycje drogowe w ramach:

  • Programu Budowy Dróg Krajowych: Krajowy Fundusz Drogowy i środki UE – 142 mld zł na lata 2014-2023.
  • Programu Budowy 100 Obwodnic: budżet państwa – 28 mld zł na lata 2020-2029.
  • Funduszu Dróg Samorządowych: budżet państwa – 36 mld zł na lata 2019-2028.
  • Rezerwy Subwencji Ogólnej – budżet państwa.

Realizujemy też inwestycje kolejowe w ramach:

  • Krajowego Programu Kolejowego: budżet państwa, regionalne programy operacyjne i środki UE – 75 mld zł w latach 2014-2023.
  • Programu Inwestycji Dworcowych: budżet państwa, regionalne programy operacyjne i środki UE – 1 mld zł.
  • Strategii Taborowej środki własne spółki PKP Intercity, środki UE i inne źródła zewnętrzne – 7 mld zł.

Wśród zrealizowanych inwestycji znajduje się druga jezdnia ekspresowej obwodnicy Szczuczyna (S61 Via Baltica). W ciągu najbliższych miesięcy oddamy do ruchu m.in.: Autostradę A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki i całą drogę ekspresową S17 Warszawa-Lublin.

Nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu

Premier Morawiecki wziął także udział w uroczystym podpisaniu aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania Samorządowi Województwa Dolnośląskiego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gruntów pod szpital onkologiczny we Wrocławiu.

To część Narodowej Strategii Onkologicznej ogłoszonej przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Rząd zdecydował o przeznaczeniu ok. 300 mln zł na realizację tego projektu w najbliższych kilku latach. To będzie supernowoczesna inwestycja – powiedział szef rządu.

Szpital onkologiczny we Wrocławiu powstanie na 21,8 ha  przekazanych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego gruntów zlokalizowanych  przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu – Żerniki Zachodnie, przy zbiegu z  Trasą Stabłowicką. Szacunkowy koszt budowy szpitala to 700 mln zł. Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia.

Nowoczesny szpital powstanie z połączenia 3 wrocławskich jednostek: Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc

Nowy szpital onkologiczny wraz istniejącym w okolicy Szpitalem im. Marciniaka, stworzy niezwykle funkcjonalny i nowoczesny kampus medyczny.

Inwestycje – jeden z filarów Tarczy Antykryzysowej

Pozytywny wpływ inwestycji publicznych na gospodarkę polski rząd wykorzystał również przy tworzeniu Tarczy Antykryzysowej. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia, a firmom – możliwości rozwoju. Ale to nie jedyne założenie. Jednym z filarów Tarczy Antykryzysowej jest też program inwestycji publicznych. Ich intensyfikacja w dobie koronawirusa przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej. Kiedy przedsiębiorcy ograniczają środki na inwestycje podczas kryzysu, wtedy powinnością państwa jest danie impulsu do zwiększenia nakładów inwestycyjnych.


Zobacz także