Premier przyjął Betlejemskie Światło Pokoju

Premier Donald Tusk przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Trafiło ono do Polski już po raz 20.


– To, że to światło niesie pokój i to że wy codziennie w swoich działaniach też chcecie, żeby ludzie żyli w pokoju, jest naprawdę wielką rzeczą – mówił premier do harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest przekazywany przez harcerzy austriackich przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W Warszawie delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z Prymasem Polski, a następnie z Prezydentem RP, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu. Światło jest zanoszone do kościołów, urzędów, organizacji, szpitali. Z Warszawy płomień wędruje na północ, a stamtąd na wschód – na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji. Światło z Betlejem dociera nawet poza krąg polarny.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju i wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów.


Zobacz także