Premier powołał członków Rady Legislacyjnej

- Jeśli mądre rządzenie polega na tym, by ustawić śluzy, które przepuszczają tylko to co dobre i sensowne, to Państwo jesteście najważniejszą śluzą – powiedział premier wręczając powołania członkom Rady Legislacyjnej XII kadencji. To organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejący od 1972 roku.


Grafika - Palec wskazujący paragraf
Fot. Fotolia.

Zadania Rady Legislacyjnej:
 

 • opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w szczególności projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;
 • opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;
 • formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;
 • formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do Zasad techniki prawodawczej;
 • dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;
 • analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa.

Z efektami pracy Rady Legislacyjnej można się zapoznać na stronie internetowej www.radalegislacyjna.gov.pl (są tam umieszczane opinie RL). Inna działalność RL, poza wydawaniem opinii, to wydawanie kwartalnika „Przegląd Legislacyjny” oraz przygotowywanie konferencji.

Skład Rady Legislacyjnej XII kadencji
 

przewodniczący:

 • prof. dr hab. Mirosław Stec,

członkowie:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG,
 • prof. dr hab. Marek Bojarski,
 • dr hab. Adam Doliwa,
 • dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW,
 • prof. dr hab. Dariusz Kijowski,
 • dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. UW,
 • dr Adam Krzywoń,
 • dr hab. Wojciech Orłowski,
 • dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW,
 • dr hab. Jakub Stelina, prof. UG,
 • prof. dr hab. Karol Weitz,
 • dr hab. Marcin Wiącek,
 • prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz,
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska.

Posiedzenia plenarne Rady Legislacyjnej odbywają się raz w miesiącu.