Premier podczas spotkania z S. Cichanouską: wszystkie siły polityczne w Polsce łączą się w walce o respektowanie praw obywateli Białorusi

Pomagamy w przekazywaniu prawdy o sytuacji na Białorusi. Walczymy, by ta sprawa była ciągle obecna na arenie międzynarodowej, we wszystkich demokratycznych państwach świata – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Białoruskim Domu w Warszawie. Szef polskiego rządu spotkał się z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską oraz z diasporą białoruską. Jako symbol solidarności z narodem białoruskim przekazał klucze do nowej siedziby Białoruskiego Domu w Warszawie. Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się też spotkanie dotyczące wsparcia dla Białorusi.


Swiatłana Cichanouska ściska dłoń premiera Mateusza Morawieckiego. 1 z 12
Fot. Krystian Maj / KPRM

Sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego to główne tematy rozmów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ze Swiatłaną Cichanouską w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas rozmów premier podkreślił, że Polska wspiera naród białoruski, szanując jednocześnie niezależność Białorusi.

Swiatłana Cichanouska była kandydatką na prezydenta Białorusi w ostatnich wyborach prezydenckich. Obecnie przebywa na Litwie, dokąd – pod presją władz białoruskich – udała się po ogłoszeniu wyników wyborów.

Podczas rozmów Swiatłana Cichanouska podziękowała za wsparcie i zwróciła uwagę, że społeczeństwo białoruskie potrzebuje sygnału, że Białoruś ma alternatywę. Jak dodała, działania wszystkich krajów, w szczególności Polski, mogą pomóc w tym, co dzieje się na Białorusi.

Budujemy międzynarodowe poparcie dla przemian na Białorusi

Premier Mateusz Morawiecki aktywnie uczestniczy w budowaniu międzynarodowego poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi. Pozostaje w stałym kontakcie z szefami państw i rządów Unii Europejskiej.

Polska bezpośrednio graniczy z Białorusią i czuje się odpowiedzialna za swoich sąsiadów. Za wschodnią granicą zachodzą przełomowe zmiany, na które Europa nie może być obojętna. Białorusini przełamali swój strach i pokazują całemu światu, że chcą należeć do Europy wolnych, demokratycznych i praworządnych narodów. Rząd polski wspiera te dążenia.

Premier Morawiecki tuż po ogłoszeniu wyników exit poll białoruskich wyborów prezydenckich wystosował list do Charlesa Michela przewodniczącego Rady Europejskiej i Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Zaapelował w nim o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi. Cała Unia Europejska uznała wynik wyborów na Białorusi za niewiarygodny i wskazała potrzebę powtórzenia procesu wyborczego.

Plan „Solidarni z Białorusią”

Polski rząd prowadzi wiele działań wspierających dążenia narodu białoruskiego do demokracji. Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy – w ramach naszego programu Solidarni z Białorusią staramy się wspierać ten białoruski głos wolności – mówił premier polskiego rządu.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie plan solidarności Polski ze społeczeństwem białoruskim. Jego filarami są: bezpieczeństwo, otwartość i solidarność. Służy przede wszystkim pomocy poszkodowanym i ich rodzinom, ułatwieniom przy przekraczaniu granicy osobom represjonowanym, a także wsparciu dla organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, młodzieży i studentów białoruskich.

Na realizację tego programu polski rząd przeznaczy w pierwszym roku 50 mln zł. Będą to dodatkowe środki, ponad te, które Polska kieruje na inne programy związane z Białorusią, np. na telewizję Biełsat.

Program Poland. Business Harbour – szansa dla białoruskich firm

Rusza program Poland. Business Harbour, za pomocą którego polski rząd wspiera przedsiębiorczych Białorusinów z  sektora ICT. To komplementarny zestaw narzędzi i usług, promujący budowę sukcesu Białorusinów na terytorium Polski, w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem. Program opiera się na założeniu, że sukces białoruskich przedsiębiorców w Polsce przełoży się sukces całej nowoczesnej Białorusi.

Ten kompleksowy pakiet wsparcia ułatwi freelancerom, start-upom, MŚP i dużym firmom, bezproblemową realokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorami programu są Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W inicjatywie uczestniczy również GovTech Polska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacja Startup Hub Poland. 

Przekazanie kluczy do nowej siedziby Białoruskiego Domu w Warszawie

Szef polskiego rządu uczestniczył też w spotkaniu Swiatłany Cichanouskiej z mniejszością białoruską. W Polsce działa kilka białoruskich organizacji i instytucji, mediów, organizacji pozarządowych. Budują one wsparcie działalności demokratycznej na Białorusi. Jedną z nich jest Białoruski Dom w Warszawie – placówka, która łączy środowiska wielu białoruskich organizacji opozycyjnych. Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki wręczył klucze do nowej siedziby Białoruskiego Domu przy ul. Krynicznej 6 w Warszawie. To kolejny wymierny przykład wsparcia.

Przekazujemy wyrazy solidarności dla narodu białoruskiego. Niech symbolem będą przekazane klucze do Domu Białoruskiego. To dar narodu polskiego dla narodu białoruskiego – powiedział premier.

Szef rządu nawiązał do 40-letniej tradycji „Solidarności” w Polsce i podkreślił, że bliskie nam są te cele, o jakie walczy obecnie naród białoruski.

Spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim

Premier Mateusz Morawicki wraz ze Swiatłaną Cichanouską spotkali się też ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim. W tych murach został otwarty program im. Konstantego Kalinowskiego, naszego wspólnego bohatera, przez który przewinęło się już tysiąc białoruskich studentów. Wolną, demokratyczną, suwerenną Białoruś cały czas noszą w sercu – podkreślił szef polskiego rządu.

Premier zauważył, że Polska ma długa tradycję walk o niepodległość i podziękował, że wsparcie dla Białorusi odbywa się ponad podziałami politycznymi. Wspólna walka szybciej może zakończyć się sukcesem. To bardzo ważne – dodał.

***

Białoruski Dom w Warszawie

To jedyne centrum życia białoruskiego w Warszawie. Powstał po wydarzeniach z 19 grudnia 2010 r., kiedy tysiące Białorusinów wyszły na ulice Mińska, aby zaprotestować przeciw fałszerstwom wyborczym. Utworzyli go przedstawiciele dwóch białoruskich ruchów demokratycznych: Ruchu „O Wolność” i Europejskiej Białorusi, którzy w wyniku prześladowań z przyczyn politycznych wyjechali do Polski.

Placówka służy wsparciu działalności demokratycznej na Białorusi, pełniąc jednocześnie funkcję centrum informacyjnego. Dzięki swojej szerokiej działalności nazywany jest też niezależną ambasadą Białorusi.

Dotychczas mieścił się przy ul. Wiejskiej w Warszawie.


Zobacz także