Premier podczas drugiego dnia Szczytu Rady Europejskiej w Brukseli

Bardzo mocno zarysowaliśmy nasze europejskie stanowisko w temacie budżetu. Jeśli chcemy ambitnej Europy, to musimy przeznaczać na to środki – powiedział szef polskiego rządu.

 


Premier Mateusz Morawiecki idzie po czerwonym dywanie. 1 z 4
Fot. Krystian Maj / KPRM

Głównym tematem rozmów drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli był kształt przyszłych ram finansowych Unii oraz kwestie negocjacji akcesyjnych z państwami Bałkanów Zachodnich.

Państwa, które chcą zmniejszyć budżet, mówiąc jednocześnie, żeby było więcej Europy, są bardzo głęboko niespójne w swoim przekazie - powiedział Mateusz Morawiecki w kontekście sporu o budżet unijny na kolejne lata.

Polska oraz pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej stoją na stanowisku, że nie można ograniczyć funduszy m.in. na politykę spójności oraz na wspólną politykę rolną, a takiego ograniczenia chcą państwa Europy Zachodniej.

Polska opowiada się za tym, żeby było więcej Europy zarówno w wymiarze budżetu, jak również w wymiarze wspólnego, jednolitego rynku europejskiego – podkreślił premier. Chcemy więcej swobody świadczenia usług – dodał.

Podczas drugiego dnia szczytu premier mówił również o konieczności wyrównania dopłat dla rolników z Europy Środkowej. Podkreślił, jak ważny jest Fundusz Spójności dla rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej.

W kontekście rozszerzenia Unii, premier wyraził nadzieję, że w tej kwestii państwa dojdą do porozumienia, ponieważ to jest coś, co obiecaliśmy krajom, które wykonują ogromny wysiłek w kierunku usprawnienia swoich instytucji i dostosowania swojej gospodarki oraz struktury do Unii Europejskiej.

Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska chce dotrzymać słowa danego państwom Bałkanów Zachodnich, ponieważ – jego zdaniem – zapewni to bezpieczeństwo na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.


Zobacz także