Premier po Szczycie Przyjaciół Spójności: Będziemy bronili polityki spójności w sposób solidarny

Spotkanie służyło zaprezentowaniu wspólnego stanowiska Grupy Przyjaciół Spójności wobec kształtu przyszłego budżetu UE.


Przedstawiele państw rozmawiają. 1 z 13
fot. Krystian Maj / KPRM

Podczas rozmów przedstawiciele państw wchodzących w skład nieformalnej grupy Przyjaciół Spójności omówili zasadnicze kwestie dotyczące budżetu wieloletniego UE na lata 2021-2027, w tym postulowaną wielkość budżetu i priorytety poszczególnych państw.

W trakcie spotkania Mateusz Morawiecki przedstawił stanowisko Polski ze szczególnym uwzględnieniem m.in. wielkości alokacji polityki spójności i rolnej, postulatu wysokiego transferu między funduszami polityki spójności oraz ochrony alokacji polityki spójności i WPR w kontekście nowych funduszy, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

W wielu dyskusjach, które tutaj miały miejsce podkreślaliśmy, jak ważna jest jedność. To dobry znak przed zbliżającymi się negocjacjami dotyczącymi budżetu UE – podkreślał premier. Zaznaczył też, że na szczycie Rady Europejskiej dot. unijnego budżetu na lata 2021-27 Polska będzie przeciwstawiać się wzrostowi wydatków na biurokrację brukselską.

Efektem szczytu jest wspólna deklaracja państw-przyjaciół spójności, która stanowi podsumowanie uzgodnień ze spotkania i stanowi przeciwwagę dla koordynacji państw płatników netto do unijnego budżetu.

Szef polskiego rządu spotkał się także z premierem Portugalii Antonio Costą. Przedmiotem rozmów były m.in. stosunki dwustronne oraz kluczowe kwestie z zakresu agendy europejskiej. Szefowie rządów omówili także wyzwania dotyczące europejskiej polityki sąsiedztwa i polityki wschodniej UE. Premierzy zgodzili się także co do konieczności zapobiegania lukom podatkowym i ograniczenia funkcjonowania rajów podatkowych.

Premier Portugalii przyjął zaproszenie do odwiedzenia Polski. Wizyta odbędzie się prawdopodobnie w maju b.r.

Nieformalna Grupa Przyjaciół Spójności rozpoczęła działalność podczas negocjacji poprzednich dwóch perspektyw finansowych UE. Należy do niej 17 państw członkowskich UE. Przyjaciele Spójności wskazują na znaczenie unijnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej jako sprawdzonych instrumentów finansowych o dużej europejskiej wartości dodanej. Postulują utrzymanie środków na spójność na poziomie porównywalnym do obecnego, zawartego w budżecie UE na lata 2014-2020.

Poprzedni Szczyt Przyjaciół Spójności miał miejsce 5 listopada 2019 r. w Pradze.


Zobacz także