Premier po rozmowie z szefem rządu Szwecji: chcemy nadać nowy impet naszym relacjom

Pandemia COVID-19 i współpraca bilateralna to tematy rozmowy telefonicznej premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem. Szefowie rządów omówili także kwestie związane z aktualną agendą Unii Europejskiej - Wieloletnie Ramy Finansowe, Europejski Instrument na rzecz Odbudowy oraz Partnerstwo Wschodnie. Na temat budżetu unijnego na lata 2021-2027 premier Morawiecki rozmawiał w środę z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz Kanclerz Niemiec Angelą Merkel.


Premier Szwecji i premier Mateusz Morawiecki idą.

Współpraca w dobie pandemii COVID-19

Priorytetem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest obecnie walka z koronawirusem i łagodzenie społeczno-ekonomicznych konsekwencji pandemii. Jednym z głównych tematów rozmowy była obecna sytuacja związana z pandemią. Szefowie rządów omówili również możliwość współpracy w tym zakresie, w tym także propozycję wsparcia strony szwedzkiej przez Polskę.

Strona polska popiera strategię Komisji Europejskiej na rzecz przyspieszenia rozwoju, produkcji i wdrażania szczepionek przeciwko COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił też, że bardzo ważna jest dalsza współpraca w tym zakresie.

Ambitny budżet Unii Europejskiej

Europejska gospodarka w fazie wychodzenia z kryzysu potrzebuje impulsu rozwojowego. Dlatego kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas rozmowy były Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 oraz Europejski Instrument na rzecz Odbudowy. Pierwsze dyskusje na ten temat odbyły się 19 czerwca podczas wideokonferencji szefów państw i rządów Unii Europejskiej.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Unia Europejska potrzebuje ambitnego budżetu, pilnie przyjętego i wdrożonego. Strona polska uważa także, że pakiet Komisji Europejskiej obejmujący dostosowaną propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy stanowi dobrą podstawę do dalszej dyskusji w tym zakresie. Fundusz Odbudowy powinien zawierać sprawiedliwe mechanizmy dystrybucji środków, uwzględniające specyfikę państw członkowskich, zwłaszcza różnice w zdolności do reakcji na kryzys wynikające z poziomu zamożności poszczególnych państw.

Partnerstwo Wschodnie – perspektywa po 2020 r.

Tematem rozmowy były także kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, które powstało z inicjatywy Polski i Szwecji. 18 czerwca odbyła się wideokonferencja szefów państw i rządów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, w której uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki. Jednym z głównych punktów agendy były dyskusje nt. wypracowania długoterminowych celów Partnerstwa Wschodniego w kontekście przyszłorocznego szczytu.  

Rozmowy toczyły się również w kontekście wspólnego komunikatu Komisji Europejskiej „Polityka Partnerstwa Wschodniego po 2020 r. Wzmacnianie odporności – Partnerstwo Wschodnie, które służy wszystkim”. Celem komunikatu jest podsumowanie procesu konsultacji publicznych nt. przyszłości Partnerstwa Wschodniego po 2020 r. oraz zaprezentowanie kierunków i ram nowej perspektywy w kontekście kolejnego szczytu, który z powodu pandemii COVID-19 został przeniesiony na 2021 r. Polska pozytywnie ocenia publikację i główny przekaz komunikatu, który podkreśla znaczenie polityki Partnerstwa Wschodniego. Komunikat jest dobrą podstawą do dyskusji nt. ambitnej perspektywy Partnerstwa Wschodniego po 2020 r.

 


Zobacz także