Premier odwiedził poszkodowanych w ubiegłorocznej trąbie powietrznej

Premier Donald Tusk odwiedził Sieroniowice i Balcarzowice w woj. opolskim, gdzie blisko rok temu przeszła trąba powietrzna. Obecnie, głównie dzięki pomocy rządu, odbudowano tu niemal wszystkie domy, które ucierpiały w żywiole – Pomoc dla poszkodowanych została dobrze rozdysponowana, to znaczy we właściwy sposób i do właściwych ludzi – podsumował premier.


Według Donalda Tuska, współpraca rządu, samorządu i wojewody zadziałała dobrze. – Jak na polskie możliwości pomoc trafiła szybko i w skali, która umożliwiła mieszkańcom odbudowę domów – stwierdził premier. – Mam wrażenie, że spotkaliśmy tu szczęśliwych ludzi, szczęśliwych z tego tytułu, że przy pomocy państwa, samorządu i sąsiadów postawili nowe, lepsze domy – zaznaczył.

Mieszkańcy Sieroniowic otrzymali 4,2 mln zł, a Balcarzowic 3,3 mln zł. W sumie pomoc państwa dla osób i rodzin poszkodowanych w ubiegłorocznym żywiole w całym kraju przekroczyła 52,8 mln zł. – Musimy zawsze mieć do dyspozycji środki w budżecie, które będą zarezerwowane na wypadek tego typu katastrof – podkreślił szef rządu. – Musimy także szukać coraz nowocześniejszych środków, tak, żeby ani biurokracja, ani brak kompetencji, nie utrudniały natychmiastowej pomocy – dodał.

W powiecie strzeleckim ubiegłoroczna trąba powietrzna wyrządziła wiele szkód. W Błotnicy Strzeleckiej, Balcarzowicach i Sieroniowicach uszkodzonych i zniszczonych zostało ponad sto domów i budynków gospodarczych oraz kilkadziesiąt samochodów. W Sieroniowicach ucierpiały 44 budynki, w Balcarzowicach 34. Kilka osób zostało rannych.

Aby jak najszybciej odbudować zniszczone domy rząd przyjął przepisy upraszczające procedury. W miejscowościach, przez które przeszedł kataklizm, remont uszkodzonego budynku nie wymagał zgłoszenia. Tam, gdzie trzeba odbudować dach, należało to robić zgodnie z prawem budowlanym, ale bez procedury administracyjnej. Natomiast odbudowa domu wymagała jedynie zgłoszenia, bez konieczności składania projektu. Do urzędów skarbowych zostały wysłane zalecenia, by w przypadku darowizn związanych z usuwaniem skutków kataklizmu, odstępowały od pobierania podatku. Takie zalecenie wydał Minister Finansów. Poszkodowani musieli tylko zarejestrować darowiznę, a Urząd Skarbowy sprawdzał jedynie, czy darowizna ma związek z pomocą po przejściu trąby powietrznej.

Rząd pomaga także tym, którzy ucierpieli w tegorocznych powodziach. Dotychczas, na wypłatę zasiłków i zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców województw: małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz opolskiego przeznaczono 27,6 mln zł. Zasiłki wypłacają gminne ośrodki pomocy społecznej. Dla blisko 1500 dzieci z rodzin najbardziej poszkodowanych zorganizowano wypoczynek letni. Na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej gminy otrzymały blisko 150 mln zł. W sumie, w ramach budżetu państwa na 2009 r., poszkodowani przez klęski żywiołowe (osoby fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego) otrzymały wsparcie w wysokości 367 mln zł. Ponadto na usuwanie zaniszczeń na rzekach z czerwca i lipca br.  samorządy województw otrzymały z budżetu państwa  12,4 mln zł.

 


Zobacz także