Premier: Oddajemy hołd Polakom, dzięki którym możemy cieszyć się niepodległością

Szef rządu wziął udział w uroczystościach pogrzebowych powstańców styczniowych w Wilnie. Po mszy św. w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława odbyła się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu na Rossie.


1 z 14
Fot. Krystian Maj / KPRM

W latach 1863–1864 na placu Łukiskim w Wilnie wojsko carskie dokonało egzekucji 21 przywódców i uczestników powstania styczniowego. W 2017 r. na Górze Zamkowej archeolodzy odnaleźli szczątki bohaterów. Wśród nich: Wincentego Konstantego Kalinowskiego – przywódcę powstania na Litwie oraz dowódcę powstańczych oddziałów na Żmudzi – Zygmunta Sierakowskiego. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki „Powstańcy styczniowi są bohaterami, którzy łączą narody Polski i Litwy i są wciąż żywi w naszych sercach”.

W uroczystościach uczestniczyli także m.in. prezydenci Litwy i Polski, przedstawiciele Białorusi, Ukrainy i Łotwy oraz wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP.

Premier złożył również kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie.


Zobacz także