Premier: Obniżka PIT przyspieszy budowę klasy średniej

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu powszechnej obniżki podatku PIT dla 25 mln obywateli. Projekt jest niezwykle ważny. Ma na celu przyspieszenie budowy klasy średniej w Polsce, która będzie zarabiała na poziomie europejskim – mówił szef rządu, przedstawiając projekt. 


Minister Łukasz Schreiber stoi przy mównicy, ujęcie z boku, za nim posłowie. 1 z 4
Fot. Adam Guz / KPRM

Proponowane zmiany zakładają obniżenie stawki PIT z 18 do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Przełoży się to na zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego, czyli różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. Niższa stawka PIT będzie dotyczyć przychodów uzyskiwanych m.in.: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło czy z działalności gospodarczej osób fizycznych.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że dzięki działaniom rządu nastąpi obniżenie o ok. 6 proc., z 18 na 17, czyli jeden punkt procentowy podatku PIT dla wszystkich obywateli, również dla wszystkich emerytów.

Premier podkreślił, że proponowane działania mają służyć celom gospodarczym, rozwojowym i społecznym. Dzięki nim rząd zmniejszy liczbę tzw. umów śmieciowych i zwiększy dostęp do legalnego rynku pracy.

Pokazaliśmy, że można obniżać podatki i mieć jednocześnie wzrost gospodarczy oraz godną politykę społeczną – podsumował szef rządu.


Zobacz także