Premier o reformie emerytalnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych

We wtorek Donald Tusk zaprosił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szef rządu wysłuchał opinii NGO-sów na temat reformy emerytalnej.


Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji kobiecych, organizacji zrzeszających rodziny wielodzietne oraz koncentrujące swoją działalność na polityce prorodzinnej.

- Zależy mi na tym, żeby móc spotykać się w bardzo różnych formacjach i środowiskach ideowych oraz zawodowych w sprawach, które dotyczą podniesienia wieku emerytalnego - mówił premier na początku spotkania. Zwrócił uwagę, że szczególnie w kontekście kobiet reforma emerytalna budzi goraca dyskusje.

Rozmowa koncentrowała się zarówno na podnoszeniu wieku emerytalnego, ale także na poszczególnych elementach polityki prorodzinnej. Uczestnicy poruszali takie tematy jak zmiany demograficzne w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, dostęp do przedszkoli. Dzielili się także obawami w kontekście zatrudniania osób po 50 roku życia. Szeroko omawiana była również sytuacja rodzin wielodzietnych oraz rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.


Zobacz także