Premier o NSZZ “Solidarność”: to największy i wyjątkowy ruch społeczno-narodowy w historii całego świata

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 40. rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność”. Czasami mówimy o tamtych dniach, o 31 sierpnia, że to był wybuch “Solidarności”. Jest w tym dużo prawdy. Był tam ten ogień, o którym pisał Mickiewicz, którego 100 lat nie wyziębi. Była nadzieja, że mogą odmienić się losy naszego kraju – powiedział szef rządu.


Premier z prezydentem na tle stoczni. 1 z 7
Fot. Adam Guz / KPRM

Jak podkreślił premier podczas obchodów na placu Solidarności w Gdańsku, NSZZ „Solidarność” to nie tylko związek zawodowy, czy ruch społeczny, lecz także wyjątkowy ruch społeczno-narodowy w historii całego świata. To ruch, który miał na celu wywalczenie godnego życia w niepodległym i suwerennym państwie - kontynuował.

Wspomnienie działaczy „Solidarności”

Szef rządu zwrócił uwagę, że cele „Solidarności” przyświecały działaniom zarówno związkowców, jak również sympatyków i anonimowych ludzi, o których należy pamiętać.

Premier Mateusz Morawiecki wspomniał o Annie Walentynowicz, Lechu Kaczyńskim i Henryku Wujcu – przywódcach „Solidarności”, którzy odeszli. Podziękował m.in. Andrzejowi Kołodziejowi oraz Joannie i Andrzejowi Gwiazdom, obecnym na gdańskich uroczystościach.
Przywołał też postać Tadeusza Szczudłowskiego – inicjatora postawienia krzyża przy bramie Stoczni Gdańskiej.

Idee „Solidarności” aktualne do dziś

To była bezkrwawa, pokojowa rewolucja.  Na tym czynie wzorują się narody całego świata – mówił premier.

Idee „Solidarności” nadal są ważne i aktualne. To nie tylko lekcja historii. To także wielkie zadanie i zobowiązanie na lata przed nami (…) To do dziś niedokończony wielki projekt. Te ideały “Solidarności”, to nie tylko dzieje ostatnich 40 lat. To także wyznacznik na kolejne 40 lat dla rządów, rządzących, społeczeństwa i naszego narodu – wskazał szef rządu.

W odniesieniu do sytuacji na Białorusi dodał też, że dzisiaj naród białoruski walczy o wolność, demokrację i suwerenność zbudowaną na bazie tej wolności. Jesteśmy z Wami. Jest z Wami polska solidarność – zapewnił premier.

Upamiętnienie wydarzeń sierpnia 1980

Premier złożył też kwiaty przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz pod pomnikiem Anny Walentynowicz. Uroczystości zakończyła Msza Święta w Bazylice pw. Św. Brygidy w Gdańsku.

 

***

Strajki 1980 r. i powstanie NSZZ „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to ogólnopolska organizacja związkowa, pierwsza w krajach komunistycznych, niezależna od władzy państwowej.  

U genezy jej powstania leży fala strajków z 1980 r. W sierpniu rozpoczęły się strajki na wybrzeżu, m. in. najważniejszy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W ich wyniku 31 sierpnia 1980 r. doszło do podpisania w Gdańsku porozumienia pomiędzy komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Porozumienia zostały podpisane również w Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej.

Podpisanie tzw. Porozumień Sierpniowych zakończyło wydarzenia Sierpnia 1980 r.

W konsekwencji 17 września w Gdańsku przedstawiciele robotników z całej Polski powołali do życia ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych i powstanie „Solidarności” stało się początkiem przemian z 1989 r.

 

 


Zobacz także