Premier: Nie stać nas, aby połowa populacji była tłamszona poprzez bariery, przepisy i złe obyczaje

Szef rządu wziął udział we wręczeniu nagrody specjalnej Barbarze Labudzie, laureatce IV Kongresu Kobiet. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność.


- Rozmowa o prawach kobiet i równości płci we wszystkich aspektach także gospodarczych jest także rozmową o tym jak wyprowadzić Polskę i Europę z kryzysu - mówił Donald Tusk w czasie wystąpienia w Sali Kongresowej. - Nie stać nas, aby połowa populacji była tłamszona poprzez bariery, przepisy i złe obyczaje - dodał.

"Nie" dla przemocy wobec kobiet

Premier przypomniał o podjęciu w ostatni wtorek przez rząd decyzji o podpisaniu konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zaznaczył, że stało się to mimo wielu dylematów i dyskusji wokół niej. Szef rządu opowiedział się również za ściganiem gwałtów z urzędu. Podkreślił, że rząd będzie równolegle pracował nad praktyką stosowaną przez instytucje państwowe w takich sytuacjach, aby faktycznie chronić ofiarę przed możliwym brakiem właściwego podejścia machiny biurokratycznej.

Szef rządu dodał, że w Sejmie po pierwszym czytaniu jest już projekt ustawy ws. mowy nienawiści. - Kobiety często są ofiarami przemocy, nie tylko fizycznej, ale także słownej. Mowa nienawiści i pogarda bardzo często odnosi się do ludzi nie tylko ze względu na ich rasę, czy przekonania polityczne, ale także ze względu na płeć, czy role społeczne - podkreślił

Parytety na listach wyborczych i w spółkach publicznych

- Uważam, że nie tylko formalne, ale skuteczne kwotowanie na listach wyborczych powinno być zastosowane wobec wszystkich - mówił premier odnosząc się do tzw. metody suwakowej. Polega ona na tym, że na liście wyborczej do parlamentu kandydaci obu płci figurowaliby naprzemiennie. Donald Tusk zapowiedział, że rząd przygotuje taki projekt.


Premier o parytetach na listach wyborczych (wideo: x-news)Szef rządu mówił także o projekcie, nad którym pracowano już z przedstawicielkami tzw. Gabinetu Cieni, a który zakłada ewolucyjne wprowadzanie w spółkach publicznych i spółkach skarbu państwa zasady procentu gwarantowanego udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych oraz monitoringu równość płac.

Premier o laureatce

Premier gratulując Barbarze Labudzie wyróżnienia przypomniał zainicjowany przez nią program "Bezpieczna Droga" (ruszył w 1997 roku), w ramach którego szczególnie niebezpieczne przejścia drogowe w pobliżu szkół były nadzorowane przez specjalnych "strażników" nazywanych "aniołkami Labudy". Osoby te pilnowały, by dzieci bezpiecznie przechodziły przez jezdnię.- Kiedy dzisiaj jadę samochodem przez Polskę i widzę tzw. aniołki Labudy; już nie wszyscy pamiętają, że te "aniołki Labudy", przez nią wymyślone i do dzisiaj funkcjonujące, to jest ileś żyć ludzkich, a przede wszystkim dziecięcych, więcej. To jest najbardziej imponujący konkret, jaki polityk może wnieść do życia publicznego i za to chciałem, Basiu, Tobie też złożyć najniższy ukłon. Byłaś wielką nauczycielką konkretu, postaram się zdawać kolejne egzaminy - powiedział premier.

W odbywającym się od piątku w Warszawie w Pałacu Kultury Kongresie Kobiet wzięło udział kilka tysięcy uczestników, w tym goście z zagranicy, m.in. z Afganistanu, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Gruzji i Ukrainy. Tegoroczne spotkanie promowało szeroko pojętą przedsiębiorczość kobiet, szczególnie tych z małych miast i wsi, pokazać ich rozmaite inicjatywy: w biznesie, w organizacjach pozarządowych i samorządach.


Zobacz także