Premier: Nawet w czasie koronawirusa utrzymaliśmy pozycję atrakcyjności inwestycyjnej

W Katowicach odbyło się czwarte posiedzenie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska, podczas którego szef rządu Mateusz Morawiecki przejął przewodnictwo w Radzie i zapowiedział nowe innowacyjne inwestycje w regionie i działania przyciągające inwestorów. Praca na Śląsku ma szczególny wymiar i praca dla Śląska też musi mieć szczególny wymiar – powiedział premier.


Premier Mateusz Morawiecki na tle ścianki w Muzeum Śląskim. 1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Śląskie inwestycje warte miliardy złotych

Łączna wartość wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w Programie dla Śląska to ok. 62 mld zł, z czego środki zaangażowane to już 58 mld zł, zaś zakontraktowane – 22 mld zł. Pieniądze te są przeznaczone na inwestycje w innowacje, energetykę i rozwój miast. 

Lista przedsięwzięć Programu nie jest zamknięta. Cały czas poszukiwane są nowe źródła finansowania oraz dodawane kolejne zamierzenia inwestycyjne.

Śląsk jest regionem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Świadczy o tym centrum B+R Hyland Software w Katowicach, o którego powstaniu poinformował premier. To inwestycja, która przyniesie nowe miejsca pracy i przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

Nowe działania na rzecz rozwoju regionu

W Katowicach rozmawiano o dużych projektach inwestycyjnych, które pomogą gospodarce podnieść się po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa i rozpocząć kolejne nowe przedsięwzięcia.

Premier zapowiedział, że transformacja energetyczna jest kwestią szczególnie ważną dla Śląska oraz całej Polski, dlatego stała się priorytetem Rady i rządu. Negocjacje nowej unijnej perspektywy dają szansę na duże środki finansowe na ten cel.

Inwestycje to nowe miejsca pracy

Inwestycje realizowane w ramach Programu dla Śląska to ogromny potencjał rozwojowy dla regionu, który niesie za sobą również nowe miejsca pracy.

Obiecuję bardzo bliską współpracę z ośrodkami akademickimi – podkreślił szef rządu. Wskazał, jak ważne jest, aby młodzi ludzie mieszkający na Śląsku kształcili się na śląskich uczelniach i tworzyli innowacyjne rozwiązania oraz żeby Śląsk stał się możliwie najlepszym miejscem do pracy.  

Program dla Śląska fundamentem rozwoju

Program dla Śląska został ogłoszony w 2017 r. To jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów.

Celem Programu jest doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu. Nowe   przedsięwzięcia, szczególnie w sektorach innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie, mają stopniowo zastępować tradycyjne sektory: górnictwo i hutnictwo.

Instytucją nadzorującą wdrażanie Programu jest Rada Wykonawcza powołana w kwietniu 2019 r. Dotychczas odbyły się cztery posiedzenia Rady, ostatnie 5 czerwca tego roku w formie wideokonferencji.

Program dla Śląska jest jednym z priorytetów rządu. Objęcie przewodnictwa Rady Wykonawczej przez Prezesa Rady Ministrów zakłada ambitne cele w jego realizacji.


Zobacz także