Premier na V Kongresie Kobiet

- Ważne jest to, by załatwiać konkretne rzeczy – powiedział premier Donald Tusk o walce o równouprawnienie. Szef rządu wziął udział w V Kongresie Kobiet.


Premier przemawia w Sali Kongresowej 1 z 7
Maciej Śmiarowski/KPRM

Premier Tusk odniósł się po kolei do realizacji wszystkich postulatów poprzedniego Kongresu Kobiet. Wśród działań rządu wymienił m.in.:

 • Podpisanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania  i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
 • Wprowadzenie ścigania gwałtu z urzędu i zmianę formy przesłuchań ofiar przemocy seksualnej;
 • Roczny urlop rodzicielski (wchodzi w życie 17 czerwca)
 • Zmianę ustawy żłobkowej – chodzi o 80% z budżetu państwa na budowę żłobków, 20% z samorządów i możliwość starania się o dotację przez podmioty prywatne;
 • Odpłatność za godzinę w przedszkolu w wysokości maksymalnie „1 zł” od 1 września;
 • Refundację zabiegów in vitro od 1 lipca;
 • Pozytywną opinię rządu do projektu dyrektywy kwotowej, która zakłada, że do roku 2020 płeć niedoreprezentowana powinna stanowić przynajmniej 40% zarządu firmy oraz zarządzenie ministra skarbu zakładające, że do 2015 roku udział 30% dla każdej płci w spółkach skarbu państwa;
 • Uwzględnienie celu upowszechniania treści dotyczących równego traktowania w programach szkolnych i materiałach edukacyjnych (np. wyróżnianie podręczników certyfikatem „pieczątka równości”, szkolenia nauczycieli i rzeczoznawców) w Krajowym Programie Działań  na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016;
 • Zainicjowanie kontroli występowania luki płacowej w instytucjach publicznych (administracji centralnej, administracji samorządowej, spółkach komunalnych);
 • Podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego o 200 zł (wcześniej o 100 zł) i zapowiedź kroczącej podwyżki aż do osiągnięcia w okresie 5 lat kwoty płacy minimalnej;
 • Specjalne programy aktywizacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla osób poniżej 30, i powyżej 50 lat oraz rodziców dzieci do lat 6, które pozwalają na większa efektywność pracy biur pośrednictwa pracy.

Premier przypomniał, że jeśli chodzi o tzw. świetliki kluczową kwestią są ograniczenia budżetowe. – Finanse to jedyny hamulec, bo nie trzeba mnie przekonywać do tych centrów rozwoju cywilizacyjnego – podkreślił.

Pytany o projekt związków partnerskich premier przypomniał, że do jego przeforsowania konieczna jest większość w parlamencie. Zwrócił uwagę, że zbytnia presja w tej kwestii może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. – Autentycznie chciałbym żyć w kraju, w którym wszyscy, niezależnie od orientacji seksualnej, cieszą się szacunkiem wyrażonym także w przepisach prawa – zaznaczył.

Premier pogratulował także laureatce Nagrody Specjalnej V Kongresu kobiet. Tytuł zdobyła profesor Małgorzata Fuszara.

Tegoroczny Kongres odbył się pod hasłem "Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność".


Zobacz także