Premier na Szczycie Klimatycznym: nie możemy grać z na czas z klimatem

- Można i trzeba szukać takich mechanizmów, które nie zagrażają wzrostowi gospodarczemu, ale sprzyjają ograniczeniu emisji CO2 i ochronie środowiska - powiedział premier Tusk na Szczycie Klimatycznym w Warszawie.


Premier wygłasza przemówienie, zdjęcie 1 1 z 4
KPRM

Premier Tusk, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oraz przedstawiciele państw i organizacji międzynarodowych wzięli udział w obradach Segmentu Wysokiego Szczebla na Szczycie Klimatycznym.

Nie możemy ignorować zmian klimatycznych

- Musimy dbać o naszą planetę nie tylko dlatego, że takie są nasze przekonania, ale dlatego, że to jest najbardziej oczywisty interes wspólnoty ludzkiej – powiedział premier. Dodał, że zmiany klimatyczne są faktem i zagrożenia z nich płynące są autentyczne. – Nie możemy ich ignorować – podkreślił.

Polska: równoczesny wzrost gospodarczy i ograniczenie emisji CO2

Premier przypomniał, że polskiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła redukcja emisji CO2. – Ciągle w dużym stopniu nasza gospodarka jest oparta na węglu, ale chcemy byście wiedzieli, że polski wzrost gospodarczy był możliwy przy ograniczeniu emisji – oświadczył.

Polska w ciągu ostatnich 20 lat zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 33 proc., przy jednoczesnym zwiększeniu naszego PKB o ponad 200 proc.

- Będziemy starali się pracować na rzecz rozwoju tych gałęzi energetyki, które dają szansę na wzrost, ale są do pogodzenia z dobrą polityką klimatyczną – powiedział premier.

Wytyczamy drogę do nowego porozumienia

Premier podkreślił, że wytyczamy drogę do nowej umowy o ochronie klimatu. - Jestem przekonany, że tą drogą dojdziemy do porozumienia – mówił. Wskazał, że celem powinno być przyjęcie rozwiązań, które zostaną przyjęte przez wszystkie strony w 2015 r.

Rozmowy przedstawicieli najwyższej rangi potrwają cztery dni i mają na celu podsumować dotychczasowe ustalenia konferencji klimatycznej. Od 11 listopada rozmowy toczyły się na szczeblu negocjatorów. Był to niezbędny etap dla osiągnięcia porozumienia, które ma zostać wypracowane podczas Segmentu Wysokiego Szczebla.

Oprócz sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona, podczas obrad obecny jest Przewodniczący 68. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych dr John William Ashe, a także najwyżsi przedstawiciele państwowi: prezydenci Tanzanii, Etiopii, Tuvalu i Nauru, wiceprezydent Iranu, czy Todd Stern, pełnomocnik rządu USA ds. zmian klimatycznych. Przybyli także ministrowie środowiska większości państw członkowskich ONZ.


Zobacz także