Premier na obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112

Wykonujecie ważną pracę, ponieważ kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – powiedział Mateusz Morawiecki podczas spotkania z operatorami numeru 112.


Uczestnicy obchodów. 1 z 10
Fot. Adam Guz / KPRM

W imieniu wszystkich Polaków premier wyraził wdzięczność operatorom za wykazywaną cierpliwość oraz profesjonalizm, które są niezbędne w tej pracy. To Wy, razem ze służbami specjalnymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz służbami medycznymi i ratowniczymi, stanowicie korpus bezpieczeństwa naszego kraju – podkreślił szef rządu.

Na zakończenie premier zadeklarował, że jego gabinet zrobi wszystko, aby numer alarmowy 112 oraz praca operatorów była coraz bardziej skuteczna w ratowaniu życia, zdrowia i mienia Polaków.

***

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zakładający m.in. rozwój zawodowy operatorów numeru 112 oraz powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównymi zadaniami będą:

•           utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR),

•           nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,

•           opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,

•           przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,

•           upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

W Polsce działa 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W razie zagrożenia życia lub zdrowia można się połączyć z operatorem bezpłatnego numeru 112 i uzyskać pomoc. W 2019 r. CPR przekazały Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń. Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

Od stycznia 2020 r. dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy dostępna jest aplikacja Alarm 112, która zapewnia skuteczną komunikację z operatorem CPR za pomocą SMS-ów.


Zobacz także