Premier na Kongresie „Polska Wielki Projekt”: Odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata jest solidarność

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w dziesiątej edycji Kongresu Polska Wielki Projekt. Podczas kongresu przedstawiciele życia publicznego, gospodarki, nauki i kultury dyskutują nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi, które stoją przed Polską w najbliższych dekadach.


Uczestnicy Kongresu PWP. 1 z 3

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, wypracowane podczas dziewięciu ostatnich kongresów idee były kluczowe dla zmiany koncepcji przebudowy Polski w kierunku państwa bardziej solidarnego, sprawnego i silnego. Było to niezbędne, by rzucić rękawicę schematom myślowym, takim jak neoliberalizm – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Przyszłość kapitalizmu i demokracji

Przyszłość kapitalizmu i demokracji po pandemii COVID-19 będzie zależała od trzech najważniejszych zasobów społecznych. Według szefa rządu, są to: praca, środowisko i pieniądz.

Natomiast polską odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata jest solidarność oraz idea państwa sprawiedliwego. Państwo sprawiedliwe to państwo, które dba o słabszego. Jest silne dla silnych i wyrozumiałe dla słabszych – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że Polska solidarność, która zakorzeniona jest w doktrynie godności człowieka, powinna być głównym składnikiem budowy ustroju w kolejnych latach. Wierzę, że solidarność pozwoli Polsce być zwycięzcą – ocenił premier.

Odpowiedź na pandemię COVID-19

Według szefa rządu, polska odpowiedź na COVID-19 na wiosnę 2020 r. była właściwa. Dzisiaj wiemy i potwierdzają to też instytuty zagraniczne, że ocaliliśmy co najmniej 20 tys. istnień ludzkich – zaznaczył.  Jak dodał, wartość życia ludzkiego przyświecała rządowi wtedy i przyświeca również dzisiaj. Przy kolejnych odpowiedziach na COVID-19, chcemy znaleźć złoty środek pomiędzy wyzwaniami w służbie zdrowia i problemami gospodarczymi, które ta pandemia ze sobą niesie – powiedział premier. 

Kongres Polska Wielki Projekt

Ideą kongresu jest debata nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi, stojącymi przed Polską w najbliższych dziesięcioleciach. Kongres jest podzielony na kilka tematycznych paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli świata nauki, gospodarki, kultury i życia publicznego.

Podczas kongresu wręczane są dwa wyróżnienia: Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Medal Odwaga i Wiarygodność. Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski oraz stanowią cenną inspirację na przyszłość. Natomiast Medalem „Odwaga i Wiarygodność” uhonorowane zostają osoby aktywnie działające na rzecz wizerunku Polski i jej obywateli w świecie


Zobacz także