Premier na konferencji The Croatia Summit w Dubrowniku

Premier Donald Tusk uczestniczył w konferencji The Croatia Summit 2010 w Dubrowniku, poświęconej Europie Południowo-Wschodniej w obliczu globalnych wyzwań.


Konferencja organizowana jest corocznie w lipcu, od 2006 r., przez rząd Republiki Chorwacji. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem “South East Europe Facing Global Challenges”.

W wystąpieniu podczas konferencji szef rządu zaznaczył, że bycie Europejczykiem i przynależność do europejskiej wspólnoty oznacza wyrzeczenie się pokusy przemocy wobec sąsiadów. - Zbyt wiele ofiar historia Europy pozostawiła w naszej pamięci - powiedział Donald Tusk.   - Jak nie będziemy w stałym wysiłku, w stałej koncentracji to zło z przeszłości może się zdarzyć także w przyszłości i niestety w każdym miejscu w Europie - zaznaczył premier.

Zdaniem premiera poszerzenie Unii Europejskiej jest jedną z najbardziej kluczowych definicji istoty Europy. - Każdy kto powiedziałby, że Unia Europejska powinna się już zamknąć w swoich dzisiejszych granicach zaprzeczyłby samej istocie UE - powiedział szef polskiego rządu.

Prezes Rady Ministrów nawiązał do przygotować Polski do przewodnictwa w Unii Europejskiej, które nasz kraj sprawować będzie w drugiej połowie 2011 r.  - Chcielibyśmy, na tyle ile potrafimy, wzmocnić te działania w Unii, które będą sprzyjały także przyszłym nowym członkom UE - powiedział premier.   

W Dubrowniku szef polskiego rządu spotkał się także z premier Chorwacji Jadranką Kosor.

Towarzyszący premierowi podczas wizyty w Dubrowniku podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki podpisał umowa o współpracy miedzy Polską i Chorwacją w zwalczaniu przestępczości.

 


Zobacz także