Premier na Forum dla Rodziny w Poznaniu

Donald Tusk podkreślił, jak ważna jest rola taty we współczesnym modelu rodziny. Przypomniał także, że w 2017 r. każde dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w przedszkolu.


Premier przemawia 1 z 3
Maciej Śmiarowski/KPRM

Debata w Poznaniu odbywa się pod hasłami „Tato polski” i „Przedszkola za złotówkę”.

- Chętnie oddałbym rok swojego życia, żeby móc skorzystać z urlopu i spędzić pierwszy rok z moimi dziećmi non-stop, a nie tylko po godzinach pracy - mówił premier. Dodał, że urlop rodzicielski powinien być uzupełniony zmianą obyczajów poprzez podobne traktowanie i matki i ojca.

Rola polskiego taty

Premier odwołał się do badań, z których wynika, że tylko kilkanaście procent populacji wskazuje ojca jako osobę bliską. - Mamy bardzo dużo do zrobienia jako wspólnota - mówił szef rządu. - Tradycyjny polski model rodziny zawiera w sobie nie tylko dobre rzeczy - dodał. Zwrócił uwagę na stereotypową rolę ojca.

Donald Tusk podkreślił, że większa gotowość obojga rodziców do poświęcania swojego czasu na wychowanie dzieci ma pozytywny wpływ na poziom dzietności.

Przedszkole dostępne dla wszystkich

- Przedszkole nie może stać się miejscem różnicowania dzieci - mówił premier o projekcie „Przedszkola za złotówkę”. Podkreślił, że głównym celem oprócz wyrównywania szans, jest dostępność dla każdej polskiej rodziny. Premier zadeklarował, że na początku roku 2017 każde polskie dziecko powinno zostać objęte opieką przedszkolną. Przypomniał, że w roku 2007 r. jednym z najbardziej palących problemów był brak placówek przedszkolnych. Około 600 gmin nie miało jednostki przedszkolnej.

 

Debata regionalna w Poznaniu

Uczestnicy spotkania rozmawiają o roli ojca w nowej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Po kilku miesiącach od wprowadzenia, poruszony będzie też temat projektu „przedszkoli za złotówkę”, który wyrównuje szanse edukacyjne dzieci.

Oprócz Donalda Tusk w spotkaniu biorą udział:

  • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania,
  • Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
  • Przemysław Krzyżanowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

a także parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i świata nauki oraz  rodzice.

Forum dla Rodziny

Jest to czwarte z kolei regionalne Forum dla Rodziny. Wcześniejsze odbyły się w Dąbrowie Górniczej, Gdańsku i w Krakowie. W planach jest również spotkanie w Lublinie.

Dzięki wnioskom z debat regionalnych zdefiniujemy problemy i wyzwania. Na początku przyszłego roku w Warszawie cały cykl spotkań i debat zostanie podsumowany. Zostaną też określone rekomendacje dla rządu w tym obszarze.

W październiku premier Donald Tusk i ministrowie 6 kluczowych ministerstw spotkali się w Warszawie z przedstawicielami różnych środowisk, którym leży na sercu dobro rodziny. Dyskutowano na temat zarówno bieżących, jak i długofalowych działań w tym obszarze. Podczas Forum podsumowaliśmy działania z ostatnich kilku lat, a szczególnie roku 2013 - Roku Rodziny.

Więcej o polityce prorodzinnej rządu na www.rodzina.gov.pl


Zobacz także