Premier Mateusz Morawiecki z pierwszą wizytą zagraniczną w Brukseli

Chcemy odgrywać stabilizującą rolę w europejskiej gospodarce – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed szczytem Rady Europejskiej w Brukseli.


Premier Mateusz Morawiecki przy mównicy. 1 z 10
fot. P. Tracz / KPRM

Dyskusja na temat strefy euro

Premier poinformował, że tematem, który jest dzisiaj poruszany na szczycie Rady Europejskiej jest strefa euro i różne sposoby jej reformowania. Strefa euro przeżywa cały czas kryzys, który zaczął się 10 lat temu. On cały czas zmienia swoje oblicze i jeszcze się nie skończył – zwrócił uwagę Mateusz Morawiecki.
Jesteśmy bacznym obserwatorem tego, co się dzieje w strefie euro, ponieważ chcielibyśmy, aby była ona w jak najlepszym kształcie zarówno od strony gospodarczej, jak i stabilizacyjnej – powiedział Prezes Rady Ministrów. Zaznaczył, że Polska dlatego właśnie rozmawia o Unii Bankowej oraz o innych filarach strefy euro, jak np. gwarantowanych depozytach, czy jednolitym nadzorze. Wszystkie te tematy są w agendzie i my pokazujemy, że chcemy odgrywać, tak jak do tej pory, stabilizującą rolę w europejskiej gospodarce i w całym kształcie systemu finansowego, który jest niezwykle ważny dla polityki gospodarczej – dodał. Jak podkreślił premier, dzisiaj nie dyskutujemy o przystąpieniu Polski do strefy euro, ale o stabilności strefy euro, która jest w bardzo trudnej sytuacji.

Pomoc dla uchodźców

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wśród państw Grupy Wyszehradzkiej jest pełna zgodność w kwestii podejścia do migracji. Wspólne stanowisko przedstawiono podczas rozmów szefów rządów V4 z premierem Włoch Paolo Gentilonim i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem i spotkało się z ono bardzo dobrym odbiorem. Cieszę się, że w tym kontekście przewodniczący Rady Europejskiej zaczyna mówić w taki sposób jak Polska – dodał Prezes Rady Ministrów. Zaznaczył, że Polska jest zdecydowana, by pomagać ludziom dotkniętym wojną lub innymi okrutnymi doświadczeniami, ale na miejscu, bo dzięki temu pomoc jest bardziej efektywna.

Finansowanie programów pomocowych

Według szefa rządu, również polskie podejście do finansowania inicjatyw międzynarodowych związanych z niwelowaniem ognisk zapalnych w innych częściach świata, co ma związek z tematem uchodźców, zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez szefa KE. Premier Morawiecki wymienił szereg inicjatyw pomocowych, w których Polska bierze udział, m.in.: European Resilience, instrumenty finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EU Trust Fund. Jego zdaniem, tego typu wsparcie przynosi efekty, o czym może świadczyć zmniejszenie się liczby osób, które szukają schronienia w południowej części Włoch.

Brexit

Negocjacje dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię są kolejnym tematem rozmów przywódców państw i szefów rządów. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego prawdopodobny kompromis, który zostanie osiągnięty, będzie dobry dla obu stron. Właściwie te propozycje, na których nam zależało, a więc odpowiednia troska o naszych obywateli w Wielkiej Brytanii, podparta regulacjami dotyczącymi równego traktowania, w szczególności równego traktowania stron w przywilejach socjalnych, są zgodne z naszymi postulatami – podkreślił.
W ocenie premiera, kolejnym ważnym tematem jest dyskusja na temat udziału Wielkiej Brytanii w budżecie UE w ciągu najbliższych kilku lat, gdyż obecna perspektywa finansowa kończy się w 2020 roku.

Wzmocnienie polityki obronnej w Europie

Trzeci obszar w ramach którego zrobiliśmy bardzo duże postępy i będę rozmawiał o tym z prezydentem Macronem, to kwestia strukturalnej współpracy w ramach polityki obronnej – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Tutaj pokazujemy daleko idącą wolę współpracy, która odpowiada nam i naszym interesom. Chcemy być przy budowie silnych sił zbrojnych w Europie – dodał szef polskiego rządu. Podkreślił, że jesteśmy zainteresowani budowaniem współpracy wojskowej i liczy, że spotka się to z pozytywnym odbiorem ze strony naszych zagranicznych partnerów. Jednocześnie, Mateusz Morawiecki wskazał, że głównym gwarantem bezpieczeństwa Polski pozostanie NATO i Stany Zjednoczone, które są naszym najsilniejszym sojusznikiem w ramach polityki bezpieczeństwa zewnętrznego.


Zobacz także