Premier Mateusz Morawiecki z harcerzami na grobach Powstańców Warszawskich

W poniedziałek popołudniu premier Mateusz Morawiecki wraz z harcerzami porządkował groby powstańcze na Cmentarzu Czerniakowskim na warszawskiej Sadybie.


Premier Mateusz Morawiecki przy grobie powstańców zawiesza biało-czerwoną flagę. 1 z 5
Fot. Krystian Maj / KPRM

Na Cmentarzu Czerniakowskim pochowani są żołnierze batalionu Oaza, a także ludność cywilna, która zginęła podczas walk w czasie Powstania Warszawskiego.

Szef rządu wraz z harcerzami uporządkował groby powstańców, m.in. Czesława Dittke ps. Kongo, Lucjana Dobaczewskiego ps. Korwin, Antoniego Bronisława Piekarskiego ps. Hamlet. Odwiedził także miejsce spoczynku ofiar cywilnych, m.in. grób rodzinny Anny Keller Bemów Modzelewskich, rozstrzelanych w Powstaniu Warszawskim.

Premierowi towarzyszyli harcerze z Ursynowskiego Szczepu 277. Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Janka Bytnara ps. Rudy: 5. Ursynowskiej Drużyny Harcerzy Puszcza im. Zdzisława Badochy ps. Żelazny, 2. Ursynowskiej Drużyny Harcerzy Płomień i  1. Ursynowskiej Drużyny Harcerzy Żagiew im. Janka Bytnara ps. Rudy. Byli także harcerze ze 145. Warszawskiej Drużyny Wędrowniczek Podniebny Szlak oraz Ursynowskiego Hufca Harcerek Studnia.


Zobacz także