Premier Mateusz Morawiecki z działaczami politycznymi, społecznymi oraz przedstawicielami polskiego biznesu na Litwie


1 z 6
fot. W. Kompała / KPRM

Spotkanie było okazją do wymiany opinii na temat  współpracy polsko – litewskiej, a także perspektyw jej rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki podziękował obecnym na spotkaniu za zaangażowanie w kultywowanie polskich tradycji oraz za wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Premier wskazał także na potrzebę zacieśniania więzi gospodarczych pomiędzy Polską i Litwą. 


Zobacz także