Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach inauguracji drugiej kadencji prezydenta RP Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda złożeniem przysięgi oraz wygłoszeniem orędzia przed Zgromadzeniem Narodowym rozpoczął drugą kadencję. W południe w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki wraz z członkami rządu. Dalsza część inauguracji drugiej kadencji odbyła się na Zamku Królewskim. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent oficjalnie przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.


Prezydent przemawia w sejmie. 1 z 10
Fot. Adam Guz / KPRM

Uroczysta przysięga w murach Sejmu RP

Uroczystości objęcia urzędu prezydenta RP przez Andrzeja Dudę na drugą kadencję rozpoczęło złożenie przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.

W inauguracji drugiej, pięcioletniej kadencji prezydenckiej uczestniczył premier Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami rządu. Po wygłoszeniu roty przysięgi prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym.

Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował Polakom za udział w wyborach. Podkreślił również, że jest otwarty na współpracę, a drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla różnych środowisk i przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych. Chcę być prezydentem polskich spraw. Spraw ważnych dla wszystkich Polaków – dodał.

Przekazanie insygniów Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski

W południe premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Dalsza część uroczystości inauguracji drugiej kadencji prezydentury Andrzeja Dudy odbyła się na Zamku Królewskim. Zgodnie z obowiązującą tradycją, prezydent RP zostaje zaliczony w poczet kawalerów Orderu Orła Białego. Jest również odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i staje się Wielkim Mistrzem obu Orderów.

Podczas uroczystości, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, podziwiać można insygnia Orderu Orła Białego, a także miecz, który służył do pasowania na kawalera i łańcuch Wielkiego Mistrza.

Uroczystość przyjęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP

Zgodnie z zapisami Konstytucji RP, prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej.

Uroczystość przyjęcia zwierzchnictwa przez prezydenta Andrzeja Dudę odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tradycyjnie z okazji objęcia urzędu przez prezydenta oddawano 21 salw armatnich. Obecnie jednak ceremoniał przewiduje 5 salw, które symbolizują ilość lat kadencji prezydenckiej.


Zobacz także