Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Nieformalnym Szczycie Szefów Państw i Rządów UE

Podczas Szczytu szef rządu wraz z innymi unijnymi przywódcami rozmawiali o wyzwaniach i przyszłości Wspólnoty. Wizyta stanowiła okazję do dyskusji o strategii dla UE na najbliższe lata. Premier uczestniczył też w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, liderów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim oraz sesji roboczej przywódców unijnych państw, na której omówiono wewnętrzne wyzwania przed którymi stoi Wspólnota.


Premier Mateusz Morawiecki na tle flag Rumunii. 1 z 14
Fot. Krystian Maj / KPRM

Podczas szczytu szefowie unijnych państw i rządów przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości UE w nadchodzących latach, która stanowi dowód unijnej jedności. Liderzy podkreślili w niej, że unijne kraje będą okazywać sobie solidarność w potrzebie i mówić jednym głosem. Wskazują, że słuchając siebie nawzajem ze zrozumieniem i z szacunkiem będą zawsze szukać wspólnych rozwiązań.

Premier określił rozmowy na szczycie jako strategiczną debatę dotyczącą przyszłości UE, na której poruszył wszystkie kluczowe i ważne dla Polski tematy. W tym kontekście wymienił: obronę granic zewnętrznych, związaną z migracją i uchodźcami, a także wspólny rynek, swobodę świadczenia usług oraz politykę przemysłową i gospodarczą.

Podkreślił, że kluczowe dla powodzenia gospodarczego UE jest rozwijanie wspólnego rynku. Ponadto premier Mateusz Morawiecki opowiedział się za poszerzeniem strefy Schengen i przypomniał, że strefa ta to nie tylko swoboda przemieszczania się ludzi, ale też towarów między unijnymi państwami.

W kwestii bezpieczeństwa przedstawił postulaty Polski związane z gazociągiem Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami. Poinformował, że podczas szczytu mówił także o Ukrainie i bezpieczeństwie granic zewnętrznych.

Poruszył też tematykę podatkową i budżetową UE, a także kwestię funduszy strukturalnych. To jest coś, co w przyszłości będzie bardzo ważnym tematem negocjacji w kontekście budżetu UE na lata 2020-2027 – powiedział i zapewnił, że w tym temacie jest pozytywnie zbudowany wstępnymi dyskusjami.


Zobacz także