Premier Mateusz Morawiecki: Współczesny III sektor jest spadkobiercą wielkich tradycji

To dla mnie ogromna radość, że możemy zainicjować działania tak ważnej instytucji, która może korzystać z wielkich, wspaniałych polskich doświadczeń z dawnych lat – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości powołania Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


Rzecznik Joanna Kopcińska zapowiada inaugurację Rady 1 z 11
Fot. W. Kompała / KPRM

Premier podkreślił, iż mając na uwadze obecne przyspieszenie technologiczne oraz wielkie społeczne wyzwania współczesnego świata, rozpoznanie społecznego otoczenia jest niezwykle ważne: zarówno w kontekście potrzeb społeczeństwa, nadziei oraz jego obaw. Wyraził nadzieję, że powołana do życia instytucja znajdzie właściwy sposób, by przekładać wyzwania z którymi dziś się mierzymy na rzeczywistość, także legislacyjną.

Dzisiejsze organizacje pozarządowe koncentrują się na działaniach w dużym stopniu dotyczących XXI wieku. Liczę bardzo mocno na współpracę z wami. Ktoś mi kiedyś rozszyfrował skrót NGO’s jako niezależne, gospodarne i otwarte. To mi się podoba – mówił szef rządu.

Premier zaznaczył, że III sektor jest w pewnym stopniu spadkobiercą polskiej inteligencji, ruchu ludowego, socjalistycznego, narodowego, czyli wielkich tradycji sprzed kilkudziesięciu, kilkuset lat. Wspomniał, że większość swojego zawodowego życia spędził w II sektorze i wyraził nadzieję, że powołana do życia nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie dobrym łącznikiem między sektorami, a najważniejszym światem czyli naszym społeczeństwem.

Po wręczeniu nominacji członkom Rady premier złożył gratulacje osobom, które trzymały dziś powołania do nowej instytucji i podziękował, że przyjęły ten zaszczytny obowiązek. Wyraził także nadzieję na wieloletnią współpracę, która wzbogaci polskie społeczeństwo i wzmocni nasze państwo.  

Nominacje do Rady odebrali:

 • Pan Wojciech Jachimowicz, Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności
 • Pan Armen Artwich
 • Pani Weronika Czyżewska-Waglowska
 • Pani Ilona Gosiewska
 • Pani Elżbieta Lanc
 • Pan Piotr Mazurek
 • Pani Weronika Najda
 • Pan Sebastian Wijas
 • Pan Tymoteusz Zych
 • Pan Marek Rymsza – powołany przez Prezydenta RP
 • Pan Marcin Zakrzewski – powołany przez Ministra Finansów

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to powołana ustawą z 15 września 2017 r. agencja wykonawcza, której zadaniem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu.  Nazwa Instytutu podkreśla zapisaną w preambule ustawy ideę, zakładającą że tworzona agencja ma wspierać rozwój aktywności obywateli na rzecz dobra wspólnego, nawiązując do wielowiekowego dziedzictwa polskiej wspólnoty wolnych obywateli. Instytut ma zarządzać programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzić i analizować dane ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim.


Zobacz także