Premier Mateusz Morawiecki: Wierzę, że w 2025-2030 r. Polska może stawać się krajem wysokich technologii

Dzisiaj, w 2018 roku stoimy przed dylematami jakie dalsze drogi rozwoju obrać. Wszystkie drogi muszą się zacząć od odpowiedzi na pytanie czym jest suwerenność gospodarcza –  mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Gospodarcza suwerenność w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.


od lewej: rzecznik Joanna Kopcińska, premier Mateusz Morawiecki, o. Tadeusz Rydzyk i Jacek Sasin 1 z 8
Fot. Krysian Maj / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał szczególną rolę i znaczenie gospodarczej suwerenności Polski, budowanej nie na barierach protekcjonistycznych, ale na aspiracjach i możliwościach. Tłumaczył, że suwerenność gospodarcza nie może oznaczać autarkii czy budowania barier, zamknięcia się na współpracę oraz na handel międzynarodowy, ale ma polegać na dostosowywaniu kierunku rozwoju gospodarczego do możliwości, niesionego bagażu doświadczeń historycznych, perspektyw i do aspiracji na kolejne dziesięciolecia.

Jesteśmy otwarci na eksport, import, międzynarodową konkurencję. Nie chcemy otaczać się murem. Znaleźliśmy się w miejscu, gdzie możemy mówić już o repolonizacji, o zdrowym odzyskiwaniu suwerenności w świecie pełnym konkurencji, globalizacji – wyjaśniał  szef rządu.

Budujemy suwerenność w wymiarze nowoczesnym

Wierzę, że w latach 2025-2030 Polska może stać się krajem wysokich technologii. Krajem nie peryferyjnym, tylko takim, który ma przedsiębiorców, którzy są czołowymi producentami w wielu obszarach. Dlatego tak istotna jest dla nas suwerenność gospodarcza – oświadczył Prezes Rady Ministrów.

Premier dodał, że Polska musi łączyć suwerenność gospodarczą z pełnym uczestnictwem w globalnej gospodarce i zachęcał, by nasz kraj korzystał z dobrodziejstw tzw. Gospodarki 4.0, do którego w perspektywie 5-10 lat doprowadzić ma realizowany przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, przebudowujący naszą gospodarkę społeczną.

Państwo silne dla silnych, wyrozumiałe dla słabszych

Szef rządu przypomniał o przyjętej przez rząd Zjednoczonej Prawicy zasadzie, iż państwo ma być silne dla silnych, a wyrozumiałe dla słabszych oraz o realizowanych programach prospołecznych, które pomagają najbardziej potrzebującym m.in. Programie Rodzina 500+ czy Mieszkaniu+, dzięki któremu odbudowujemy suwerenność także w wymiarze własnych czterech kątów. Dodał, że środki finansowe na programy społeczne rząd pozyskał dzięki skutecznej walce z przestępcami podatkowymi.

W negocjacjach z Brukselą doprowadziliśmy do tego, że po raz pierwszy galerie, biurowce i wielkie sklepy będą opodatkowane. Wcześniej tego nie było. A my doprowadziliśmy do tego, że ci mali, którzy budują polski kapitał, będą mieli obniżone obciążenia – przypomniał premier.

Prezes Rady Ministrów wspomniał, że od początku przyszłego roku nastąpi obniżka podatku CIT dla małych firm z 15 do 9 proc. oraz o wprowadzeniu małego ZUS-u naliczanego proporcjonalnie do przychodów dla firm osiągających miesięczne obroty do wysokości 2,5 minimalnych pensji w Polsce. Dodał także, że dzięki nowemu funduszowi budowy dróg lokalnych, który wyniesie ok.  5 mld złotych spinamy Polskę, a poprzez to rozwój gospodarczy rozleje się szerzej do mniejszych miejscowości. Jak podkreślił premier, rząd Zjednoczonej Prawicy, jest najbardziej prospołecznym rządem III Rzeczpospolitej. Zaznaczył, że aby trwale przebudować Polskę, musimy kontynuować nasz program.

Budujemy suwerenność w wymiarze nowoczesnym, dobrze definiujemy polskie interesy. Naruszyliśmy interesy wielu obcych i wewnętrznych wąskich grup stąd wiele ataków na nasz rząd. Potrzebujemy tego, by w mądry sposób reagować na prowokacje. Odpowiadamy na nią naszymi programami społecznymi i zaproszeniem do współpracy. Nagle wszyscy zrozumieli, że mamy pewną ofertę dla Polski, dla Polaków. Chcemy łączyć Polaków, a nie ich dzielić – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Zauważył, iż przez ostatnie 100 lat, wybijając się wówczas na niepodległość, byliśmy zrujnowanym krajem, a Polska nie miała możliwości uczestniczenia w rewolucjach: technicznej, technologicznej i przemysłowej, które zachodziły w ciągu ostatniego stulecia, wspominając o tegorocznych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Budowanie polskiej własności i oszczędności

Jak zaznaczył szef rządu, budowanie polskiej własności i oszczędności ma zasadnicze znaczenie dla zniwelowania zagranicznego zadłużenia Polski i odbudowania suwerenności gospodarczej. Ważna jest promocja gospodarności, przedsiębiorczości i oszczędności. Potrzebujemy dziś w Polsce oszczędności w skali całego kraju. Na naszym etapie rozwoju gospodarczego nie jest dobrym rozwiązaniem zadłużanie się za granica po to, by więcej konsumować. Musimy więcej inwestować w infrastrukturę, innowacyjność - to są dobre rozwiązania – mówił szef rządu i podziękował polskim instytucjom finansowym, które promują polskie oszczędności.


Zobacz także