Premier Mateusz Morawiecki: Wierzę, że tylko w dobrym dialogu można starać się wypracowywać rozwiązania, które będą dobrze służyły całemu społeczeństwu

Od tego, jak wspólnie w Radzie Dialogu Społecznego będziemy kształtowali nasze prawo gospodarcze i nasze prawa pracownicze będzie zależał los Polski – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego.


Premier Mateusz Morawiecki wysiadający z samochodu. 1 z 12
fot. W. Kompała / KPRM

Nazwa Rada Dialogu Społecznego to trzy tak samo ważne słowa, który oznacza symboliczny dobry amalgamat poprzez który staramy się docierać do społeczeństwa i tworzyć dobre ustawy. Tak samo jak równoważne są dla mnie te trzy słowa, równoważni dla mnie są partnerzy: pracownicy, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Wierzę, że tylko w takim dobrym dialogu można starać się wypracowywać rozwiązania, które będą dobrze służyły całemu społeczeństwu – oświadczył premier.

Działania w obszarze społecznym kluczowe dla rządu

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy, od czasu sprawowania swoich rządów, wdrożył wiele rozwiązań społecznych. Dodał, że większość obserwatorów sceny politycznej i społecznej  jest zgodna co do tego, iż w ciągu ostatnich 28 lat nie weszło w życie tak wiele istotnych rozwiązań prospołecznych.

Bardzo cieszymy się, że projekty takie jak pomoc dla rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, pomoc pronatalistyczna stała się czymś fundamentalnie ważnym i trafia zwłaszcza do rodzin najbardziej jej potrzebujących  – mówił premier.  Podkreślił, że polski rząd kontynuuje i będzie nadal kontynuował prace w obszarze społecznym.

Teraz chcielibyśmy dalej robić wiele projektów społecznych i robimy je: wolne niedziele są przecież realizacją postulatu „Solidarności”, ale też naszego postulatu – obozu Prawa i Sprawiedliwości – mówił szef rządu.

Płyniemy na jednej łódce

Premier wyraził zadowolenie z wprowadzenia rozwiązań, dyskutowanych w ramach Rady Dialogu Społecznego, które przyczyniły się do wzrostu płacy minimalnej oraz z innych projektów związanych z art. 20 Konstytucji RP czyli ze społeczną gospodarką rynkową oraz wolnym rynkiem.

Chciałem zwrócić uwagę na to, że nasza gospodarka ma się teraz dobrze i w dużym stopniu zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy często ryzykują kapitał całego swojego życia. Warto byśmy wiedzieli, że płyniemy na jednej łódce i pomagali tym, którzy wypracowują wartość dodaną w polskiej gospodarce bo wierzę, że te korzyści przełożą się na prace pracowników i płace wszystkich ludzi w gospodarce narodowej. O to nam wszystkim chodzi – powiedział na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.


Zobacz także