Premier Mateusz Morawiecki w Wilnie: Współpraca Polski i Litwy stwarza lepsze perspektywy dla naszych obywateli

W Wilnie odbyły się pierwsze po 1989 r. polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodzili premier Mateusz Morawiecki oraz szef litewskiego rządu Saulius Skvernelis. To jedne z największych tego typu spotkań międzynarodowych i dowód na to, że nasze relacje są najlepsze od dziesięcioleci. Rządowe delegacje rozmawiały m.in. na temat współpracy gospodarczej, polityki wschodniej, kwestii bezpieczeństwa oraz wsparciu polskiej mniejszości na Litwie. Podpisana została także deklaracja w sprawie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz Białorusi. 


Spotkanie premiera z prezydentem Litwy. 1 z 12
Fot. Krystian Maj / KPRM

Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe

Delegacje rządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Sauliusa Skvernelisa rozmawiały m.in. na temat polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, współdziałania w regionie, kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz relacji transatlantyckich. Podczas konsultacji omówiona została także współpraca na forum Unii Europejskiej, w tym na temat polityki klimatycznej – w kontekście przygotowań do październikowej Rady Europejskiej w sprawie klimatu.

Łączą nas wspólne wartości i historia, ale cieszę się, że przede wszystkim łączy nas wspólna przyszłość. Możemy budować ją pod znakiem wolności, pokoju, demokracji i dobrobytu gospodarczego dla obu naszych narodów – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

W skład polskiej delegacji weszło kilkunastu ministrów. Pierwsze historyczne polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe były jednymi z największych tego typu międzynarodowych spotkań. To także dowód na to, że relacje Litwy i Polski są najlepsze od lat.

Wspólne działania gospodarcze i oświatowe

Ważnym elementem rozmów delegacji Polski i Litwy były kwestie gospodarcze, w tym odbudowa po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz współpraca infrastrukturalna i energetyczna.

Podkreśleniu efektywności współpracy infrastrukturalnej służyło podpisanie:

  • Umowy dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia Joint Venture i umowy wspólników dotyczącej obsługi pociągów intermodalnych pomiędzy LTG Cargo Polska sp. z.o.o., AB LTG Cargo i PKP Cargo S. A., 
  • Listu intencyjnego pomiędzy spółkami UAB LTG Link i PKP Intercity S. A. dotyczącego wdrażanie projektu uruchomienia kolejowego połączenia relacji Wilno – Kowno – Białystok – Warszawa.

Podpisany został także Harmonogram wdrażania deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej  i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisanej w Warszawie 20 listopada 2019 r.

Wspólne spojrzenie na Białoruś i sprawy wschodnie

Premier Mateusz Morawiecki i szef litewskiego rządu omówili również aktualne kwestie dotyczące polityki wschodniej, w tym sytuację po wyborach na Białorusi.

Chcemy wspierać Białorusinów w ich walce o suwerenne, wolne i demokratyczne państwo – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podziękował władzom Litwy za wspólne i zgodne współdziałanie dotyczące pomocy osobom represjonowanym na Białorusi i wspieranie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Rozmowy w Wilnie były kolejnym krokiem szefa polskiego rządu w kierunku koordynacji międzynarodowych działań dotyczących Białorusi. 11 września w Lublinie, z inicjatywy Polski odbył się szczyt Grupy V4, który wypracował propozycję pakietu dla Białorusi i wspólne stanowisko w kwestii otrucia lidera opozycji w Rosji.

Plan pomocy gospodarczej dla Białorusi

Podczas wizyty w Wilnie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że za tydzień przedstawi na Radzie Europejskiej plan pomocy gospodarczej dla Białorusi.

W planie znajdzie się m.in. otwarcie UE na białoruskich przedsiębiorców i powołanie funduszu stabilizacyjnego. Wśród innych elementów planu, który zostanie przedstawiony na najbliższym szczycie UE, szef polskiego rządu wymienił wspólny unijny fundusz dla małych i średnich przedsiębiorców oraz wsparcie białoruskich przedsiębiorców, aby mogli w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku.

Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie

W obecności premiera Mateusza Morawieckiego w litewskiej stolicy podpisany został list intencyjny w sprawie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie i powstania w nim zaplecza dla działalności telewizyjnej „TVP Wilno”. List został podpisany przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Telewizji Polskiej S.A., Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Rozpoczęcie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie planowane jest w 2021 r., a  ukończenie prac w 2022 r. Studio telewizyjne ma rozpocząć swoją działalność w 2023 r.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie powstał w 2001 r. Jest najważniejszą instytucją kulturalno-społeczną służącą Polakom na Wileńszczyźnie. Działalność placówki skupia się m.in. na edukacji kulturalnej, promowaniu polskiej literatury i sztuki oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej.

Przy okazji podpisania listu intencyjnego odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy działalności „TVP Wilno”. Dziękuję dziennikarzom i twórcom “TVP Wilno”. Dzięki  Wam, polski głos może rozbrzmiewać na Litwie – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Cieszę się z tego, że Wasza placówka komunikacyjna jest kluczem do dalszego umacniania przyjaźni polsko-litewskiej – dodał. 

Podczas wizyty w Wilnie premier Mateusz Morawiecki spotkał się również z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą. Złożył także kwiaty na Cmentarzu na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, w którym spoczywa serca marszałka Józefa Piłsudskiego i ciało jego matki oraz pod pomnikiem poległych bohaterów polskich i litewskich z czasów wojny polsko-bolszewickiej.

Stosunki polsko-litewskie

Wizyta przedstawicieli polskiego rządu w Wilnie stanowiła potwierdzenie polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego oraz efektywnej współpracy w najważniejszych dziedzinach. Polskę i Litwę łączą bardzo dobre relacje. Prowadzimy intensywny dialog, który sprzyja osiąganiu wspólnych celów na arenie międzynarodowej.

Litwa jest ważnym partnerem regionalnym Polski, z którym łączy nas takie samo spojrzenie na wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej, znaczenie polityki bezpieczeństwa oraz konieczność wspólnej realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych (m.in. Rail Baltica, czy Via Baltica). Jako strategiczni partnerzy, rozwijamy także współpracę w takich dziedzinach jak kultura i nauka, wymiana młodzieży oraz pamięć historyczna.

Wysoko oceniamy praktyczne znaczenie polsko-litewskiej współpracy wojskowej, w tym wzajemną obecność oficerów w strukturach międzynarodowych ulokowanych w obu krajach, a także wspólne ćwiczenia i przedsięwzięcia szkoleniowe.

Prowadzimy również dialog dotyczący ochrony praw mniejszości narodowych. Dzięki temu, udało się nam w listopadzie 2019 r. podpisać polsko-litewską Deklarację oświatową, której zadaniem jest poprawianie poziomu edukacji mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce.

Elementami łączącymi Polaków i Litwinów jest wspólne dziedzictwo i polityka pamięci, o które solidarnie dbamy, m.in. w ramach Polsko-Litewskiej Grupy ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Pamiętamy także o obchodach rocznicowych, w trakcie których razem podkreślamy osiągnięcia I Rzeczypospolitej, takie jak przypadająca w 2021 r. 230. rocznica pierwszej konstytucji w Europie – Konstytucji 3 Maja.

 

 


Zobacz także