Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Charlesem Michelem przed szczytem w Brukseli

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki odbył wideokonferencję z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Rozmowa dotyczyła przygotowań do posiedzenia zbliżającego się spotkania przywódców Unii Europejskiej. Wideokonferencja odbyła się przed planowanym na 15-16 października szczytem szefów państw i rządów.


Premier Mateusz Morawiecki i Charles Michel rozmawiają.
Fot. Krystian Maj / KPRM

Podczas rozmowy omówiono kwestie dotyczące relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią oraz bieżącą sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Rozmowa była okazją do przedstawienia polskiego punktu widzenia na najważniejsze tematy zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej, w tym także na kwestie przyszłego unijnego budżetu. 

Wspólna walka z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19 wciąż stanowi wyzwanie dla wielu krajów na całym świecie. Rada Europejska będzie rozmawiać na temat koordynacji działań państw wspólnoty w reakcji na drugą falę pandemii koronawirusa, w tym prac nad szczepionką przeciwko COVID-19.  

Polska aktywnie współpracuje w zakresie koordynacji środków przyjmowanych przez państwa członkowskie w odpowiedzi na pandemię. Wspieramy dalsze prace nad poprawą koordynacji działań wewnętrznych w zakresie wprowadzanych ograniczeń. Skoordynowana reakcja UE powinna być traktowana priorytetowo.

Od 9.10.2020 r. działa Centrum Wymiany Informacji V4  ds. COVID-19. To nowe forum współpracy koordynacji i wymiany informacji na szczeblu ministerialnych ekspertów państw Grupy Wyszehradzkiej. Działania podejmowane na tej płaszczyźnie będą uzupełniać te realizowane w ramach UE, WHO i innych struktur międzynarodowych.

Stosunki UE ze Zjednoczonym Królestwem

Podczas szczytu Rada Europejska podsumuje realizację umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i dokona przeglądu stanu negocjacji w sprawie przyszłego partnerstwa między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.

Na przełomie września i października odbyła się kolejna – dziewiąta – runda negocjacji. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uzgodnili intensyfikację rozmów w zmniejszonym formacie, aby znaleźć rozwiązania najpoważniejszych kwestii spornych.

Unia Europejska musi być przygotowana do wszystkich scenariuszy po 1 stycznia 2021 r., kiedy zakończy się okres przejściowy i Wielka Brytania opuści unię celną oraz unijny wspólny rynek.

Polski rząd aktywny w UE

Polska aktywnie działa na arenie europejskiej. Na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej kraje wspólnoty przyjęły propozycję Grupy Wyszehradzkiej przedstawioną przez premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą Planu Gospodarczego dla Demokratycznej Białorusi. To pokazuje naszą obecną pozycję międzynarodową – Polska nie jest biernym obserwatorem, ale ważnym kreatorem polityki europejskiej.

Plan przewiduje wsparcie transformacji systemowej i gospodarczej w stosunku do naszego wschodniego sąsiada. W pomoc dla Białorusi Polska chce włączyć także instytucje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, ale też europejskie instytucje – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Europejski Bank Inwestycyjny.

Nowy, unijny budżet

Przywódcom unijnym zależy na jak najszybszym zakończeniu procedury budżetowej i uruchomieniu unijnych pieniędzy na lata 2021-2027. Na środki te czeka wiele krajów Unii Europejskiej.

Polska wynegocjowała ponad 750 mld zł z budżetu unijnego i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy podczas lipcowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Pieniądze te pozwolą odbudować i umocnić polską gospodarkę po pandemii koronawirusa oraz zrealizować unijne cele w latach 2021-2027.

Przyjęty pakiet budżetowy oznacza potężny zastrzyk inwestycyjny dla całej Europy, niezbędny do szybkiej odbudowy gospodarek po kryzysie. Polska wywalczyła znaczące środki m.in. z polityki spójności i wspólnej polityki rolnej.


Zobacz także