Premier Mateusz Morawiecki w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

Rzeczywisty system obronny możemy stworzyć tylko przy współpracy wszystkich krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas spotkania z żołnierzami Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.


Premier Mateusz Morawiecki idzie z żołnierzem. 1 z 9
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ten zaawansowany system dowodzenia, logistyki oraz skomplikowanych procedur jest doskonale przygotowany do potencjalnych działań. Jednocześnie szef rządu podkreślił, że taka pogłębiona współpraca w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego da dodatkowy impuls i będzie wzmocnieniem fundamentu obronności wschodniej flanki NATO.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że należy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach, i jak dodał zawsze musimy być gotowi i najlepiej uzbrojeni.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu zwrócił również uwagę na fakt, że Polska stara się być jak najlepszym członkiem NATO i wydaje na politykę obronną 2% swojego PKB.

Premier podziękował również wszystkim żołnierzom oraz ich dowódcom za ten potencjał obronny, który dziś jest coraz bardziej widoczny.

Tylko w ten sposób możemy zapewnić pokój tej części świata oraz całemu światu – powiedział na zakończenie Prezes Rady Ministrów.

***

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni to międzynarodowy wyższy związek taktyczny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Został założony 18 września 1999 r. przez Polskę, Danię oraz Niemcy. W skład Korpusu wchodzą żołnierze z 25 krajów, z czego 23 są krajami członkowskimi NATO. Główne zadania Korpusu to m.in. dowodzenie Siłami Zadaniowymi Bardzo Wysokiej Gotowości, kontrola operacyjna nad sześcioma Jednostkami Integracyjnymi Sojuszu (NFIU) w Estonii, Polsce oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji i Węgrzech, monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz działanie w charakterze regionalnego centrum współpracy i koordynacji działań militarnych.


Zobacz także