Premier Mateusz Morawiecki: Uszanowanie narodowych tożsamości to fundament zaufania w Unii

„Jedność w różnorodności - ta dewiza UE to nie są tylko puste słowa. Uszanowanie narodowych tożsamości to fundament zaufania w Unii” – powiedział premier podczas debaty plenarnej na temat przyszłości Europy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. „To zaszczyt dla mnie jako premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej móc przedstawiać polski punkt widzenia na najważniejsze wyzwania stojące przed UE. Właśnie tutaj w PE, który, spośród wszystkich instytucji unijnych, w największym stopniu odzwierciedla głos jej obywateli wyrażony w demokratycznych wyborach” – dodał.


Premier Mateusz Morawiecki i Antonio Tajani wchodzą do siedziby Parlamentu Europejskiego 1 z 17
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki w swoi wystąpieniu odwołał się do historii Polski, która jego zdaniem pokazuje, jak głęboko w naszej kulturze zakorzeniona jest idea parlamentaryzmu, demokracji i rządów prawa. Podkreślił, że jako jeden z pierwszych krajów na świecie przyznaliśmy pełne prawa demokratyczne dla kobiet. Przypomniał również, że w tym roku Polska obchodzi 550. rocznicę zwołania pierwszego Sejmu i stulecie odzyskania niepodległości.

Szef rządu zaakcentował, jak ważna jest dyskusja o przyszłości Europy, zwłaszcza teraz kiedy obchodzimy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, od której zaczęła się trudna historia XX-wiecznej Europy. „To właśnie po kataklizmie dwóch wojen światowych i niewyobrażalnych zbrodniach ludobójstwa wolne narody Europy podjęły ponad sześćdziesiąt lat temu historyczną decyzję o rozpoczęciu integracji, żeby pomimo dzielących nas różnic poszukać tego, co łączy. Gdyby nie żelazna kurtyna i tragiczny podział Europy po II wojnie światowej Polska również byłaby założycielem wspólnot europejskich zgodnie z wolą polskiego rządu na uchodźctwie” – mówił premier. Podkreślił, że ten podział pozostawił polskie społeczeństwo poza nawiasem pierwszej fali integracji europejskiej oraz poza nawiasem zrównoważonego rozwoju.

„Dlatego dziś, tym bardziej jako pełnoprawny członek Unii, chcemy jak najmocniej wpisać się w poszukiwanie konstruktywnego programu dla naszego kontynentu. Jak każdy naród Europy mamy wobec niej swoje oczekiwania, ale też mamy wiele do zaoferowania” – zaakcentował szef polskiego rządu.

Przekonywał, jak ważny jest pluralizm w funkcjonowaniu kraju oraz organizacji i jak ważne jest poszanowanie narodowych tożsamości. ”Nasze narody zostały ukształtowane przez setki lat, poprzez swoją kulturę i instytucje. Uszanowanie tych narodowych tożsamości jest fundamentem zaufania w Unii. Pluralizm konstytucyjny, wpisany w art. 4 Traktatu, jest ogromną wartością i każdy kraj w Unii ma prawo do kształtowania swojego systemu prawnego zgodnie ze swoimi tradycjami” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas expose.

„Dzielące nas różnice nie mogą jednak przesłaniać wspólnego celu jakim jest bezpieczeństwo naszych obywateli i rozwój ekonomiczny” – dodał.

Prezes Rady Ministrów odniósł się do kryzysów z jaki zmaga się w ostatnich latach UE wymieniając m.in.: kryzys bankowy, finansowy, kryzys strefy euro, migracyjny, Brexit oraz agresywną politykę Rosji. Wspomniał też o konieczności zastanowienia się, dlaczego tak wielu Europejczykom nie podoba się kierunek w jakim od lat podąża Unia. „Odpowiedź na to pytanie była udzielana wielokrotnie i na różne sposoby, ale myślę, że najbardziej trafna jest ta, która stała u źródła wszystkich wielkich przemian w naszej historii. Ludzie mają w sobie gen wolności, chcą sami decydować o swoim życiu” ¬¬– zaakcentował premier. „Dlatego projekt europejski potrzebuje nowego otwarcia, zdefiniowania na nowo równowagi między państwami narodowymi a współpracą na poziomie europejskim” – dodał.

W takim rozumieniu przyszłości wspólnoty europejskiej Polska proponuje skupienie się przede wszystkim na trzech aspektach. „Pierwszy to Unia 4.0 czyli Unia Europejska jako forpoczta czwartej rewolucji przemysłowej i pogłębiony wspólny rynek. Drugi punkt to Unia bezpieczna, czyli zdająca sobie sprawę, z geopolitycznych wyzwań przed nią stojących i gotowa odpowiadać na nie jednym solidarnym głosem. I trzeci punkt, to Unia obywatelska czyli unia społecznie wrażliwa wspierająca swoich obywateli przed siłą globalnych korporacji” – mówił premier.

Unia 4.0

„Proponujemy UE w awangardzie rewolucji technologicznej, przemysłowej i cyfrowej” – powiedział szef polskiego rządu w odniesieniu do propozycji zmian.

Wśród zaproponowanych rozwiązań wymienił m.in.: wspólny rynek, nowe reguły konkurencji, walkę z luką w podatku VAT oraz przeciwdziałanie rajom podatkowym na poziomie Unii Europejskiej. „Dochody z VAT to przecież również dochody Unii” – podkreślał.

Według premiera, nie można zapomnieć także o europejskiej transformacji energetycznej, która wymaga połączenia „konkurencyjności cen z geopolitycznym realizmem” – mówił premier Mateusz Morawiecki. „Przecież konkurencyjne ceny energii są kluczowe dla konkurencyjności narodowych gospodarek” – dodał.

Unia bezpieczna

„W naszym najlepiej pojętym interesie jest pokój i stabilny rozwój naszych granic, poprzez m.in. budowanie potencjału obronnego” – podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki. „Cieszę się ze stworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego oraz programu PESCO, który będzie stanowił dodatkowe ponadnarodowe źródło finansowania inwestycji w przemysł obronny” – kontynuował.

Premier zwrócił uwagę, że „presja demograficzna z zewnątrz, zwłaszcza ze strony Afryki i Bliskiego Wschodu” będzie się tylko nasilać, dlatego UE powinna zaangażować się w stabilizację i rozwój tych regionów. „Dziś koniecznością jest nowy plan Marshalla dla Afryki tak, jak koniecznością jest walka z nielegalnym przemytem ludzi do Europy. Polska wspiera tworzenie nowych funduszy dla Afryki” – dodał.

Unia obywatelska

Zdaniem premiera nie może być mowy o rozwoju społeczeństw bez walki z nierównościami, z wykluczeniem oraz biedą. „Nie możemy zapominać o fundamentalnej zasadzie, na której oparta jest nasza wspólnota, na sprawiedliwości społecznej” – mówił.

Polski przykład w ciągu ostatnich dwóch i pół roku pokazuje, że właściwa strategia potrafi zmienić rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Malejący deficyt budżetowy, ambitna polityka społeczna, zmniejszenie biurokracji dla przedsiębiorców i obywateli, obniżenie podatku dla małych i średnich firm, odbudowywanie polityki finansowej dzięki walce z mafiami oszustów podatkowych i skutecznemu uszczelnieniu systemu fiskalnego, to tylko niektóre z sukcesów Polski zaprezentowanych podczas wystąpienia premiera.

„Unia Europejska może znów stać się symbolem europejskiego marzenia. Stanie się to jednak możliwie tylko wtedy, gdy dokonamy właściwego wyboru, przezwyciężymy dzielące nas spory i zawsze będziemy pamiętać, że pomimo tych sporów łączy nas również europejska tożsamość” – kontynuował.

„Europa powinna być silna, by lepiej bronić naszych interesów, jednak europejska suwerenność nie może oznaczać budowania Unii kosztem siły państw członkowskich, bo siła suwerennej Europy bierze się z siły państw członkowskich” – podsumował swoje expose w Parlamencie Europejskim premier Mateusz Morawiecki.
 


Zobacz także