Premier Mateusz Morawiecki: Tworzymy Polskę równych szans i możliwości

Obiecaliśmy, że system społeczny, gospodarczy będzie systemem równych szans i równych możliwości dla wszystkich ludzi – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkań z mieszkańcami Żnina i Pelplina.


Premier Mateusz Morawiecki mówi do mikrofonu. 1 z 18
Fot. W. Kompała / KPRM

Szef rządu podkreślił, „naprawiamy błędy po naszych poprzednikach, błędy z czasów III RP, które narastały i nawarstwiały się. Te czasy przede wszystkim charakteryzowały się tym, że mniejsze miejscowości, ludzie słabiej sytuowani, ludzie słabsi w społeczeństwie mieli trudniej, niż powinno to być w państwie sprawiedliwym”.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

„Chcemy porozumienia” – oświadczył premier Matusz Morawiecki mówiąc o kwestii, związanej z koniecznością wsparcia osób niepełnosprawnych i zwrócił uwagę, że rząd zrealizował postulaty protestujących w Sejmie.

„Te dwa postulaty, to po pierwsze wyrównanie renty socjalnej do renty minimalnej czyli różnica pomiędzy około 865 zł, a 1029 zł” – powiedział premier. „Drugi postulat dotyczy dodatku rehabilitacyjnego – zaproponowaliśmy takie rozwiązania ustawowe, które wychodzą naprzeciw wszystkim osobom z wysoką niepełnosprawnością i z bardzo wysoką niepełnosprawnością. Zaproponowaliśmy rozwiązanie dotyczące dodatku rehabilitacyjnego w wysokości przekraczającej średnio 500 zł” – podkreślił szef rządu. Jak dodał, to rozwiązanie obejmie szerszą grupę osób. „Wśród nich są osoby głęboko dotknięte przez los: osoby niewidzące, niedowidzące, głuchonieme, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami" – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że zostały podniesione wszystkie wydatki, inwestycje i płatności na rzecz osób niepełnosprawnych o 3 mld złotych, z około 12,5 mld na 15,5 mld. „Nigdy przez 2,5 roku, wcześniej przez 30 lat, nie było takiego podniesienia wszystkich rodzajów płatności na rzecz osób niepełnosprawnych” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Program Dostępność Plus

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że do tej pory nie było takiego programu, który obejmowałby wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, osób starszych na wszystkich płaszczyznach życia codziennego – w autobusach, tramwajach, budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych. Szef rządu dodał, że w najbliższych latach zostaną zaangażowane ogromne środki, które zostaną przeznaczone na poprawę funkcjonowania osób słabszych, osób starszych, osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.

Polityka prozdrowotna

Budowa Narodowego Instytutu Onkologii oraz stworzenie Narodowego Programu Zdrowia Kardiologicznego to dwa ważne wyzwania w zakresie służby zdrowia. „Te dwie choroby są przyczyną 75 % zgonów w Polsce” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd „stara się pomóc największej liczbie Polaków, którzy potencjalnie chorują lub mogą zachorować na takie choroby”.

Drogi lokalne

„Zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel więcej środków, niż było do tej pory. Dzięki temu, podniesieniu wydatków i zmianie kryteriów, te środki mogą trafić do gmin i powiatów, które do tej pory nie mogły wnioskować ze względu na brak udziału własnych środków w dopłatach z budżetu centralnego” – powiedział premier.

Podczas wystąpienia szef rządu zapowiedział, „jesienią tego roku zaproponujemy fundusz dróg lokalnych, w wysokości około 5 mld zł. Dzięki temu dostępność środków, już w tym roku, będzie najwyższa w historii w porównaniu do ostatnich 30 lat”.

Wyprawka dla dzieci w wieku szkolnym

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkań z mieszkańcami powiedział, „dla każdego dziecka w wieku szkolnym, ucznia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej zaproponowaliśmy od września tego roku wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Ta wyprawka będzie dostępna co roku”.

Składki ZUS proporcjonalne do przychodów

„Wypracowaliśmy bardzo dobre rozwiązanie płatności ZUS, będzie mniej więcej wprost proporcjonalna do przychodów osiąganych przez drobnych przedsiębiorców” – powiedział szef rządu.

Niższy CIT dla małych i średnich przedsiębiorców

Premier mówił także o obniżeniu podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców, których obroty sięgają 5 mln zł rocznie. „Obniżenie podatku CIT z 15 % na 9% – to podatek jeden z najniższych w Europie dla firm, dla spółek prawa handlowego” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.


Zobacz także