Premier Mateusz Morawiecki: Suwerenność, solidarność i konkurencyjność to najważniejsze kwestie dotyczące sektora energetycznego w Polsce

Umowy na dostawy gazu z zewnątrz oraz na jego wydobycie w Polsce, połączone z rozszerzeniem sieci gazowej to wielki program polskiej energetyki – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas ogłoszenia kontraktów na zakup gazu ze Stanów Zjednoczonych.


Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, premier Mateusz Morawiecki i prezes PGNiG Piotr Woźniak siedzą podczas konferencji. 1 z 7
fot. Adam Guz / KPRM

Przystąpiliśmy do zdecydowanych działań mających na celu pozyskanie gazu z różnych stron świata, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz Norwegii – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, w tym celu tworzymy połączenia gazowe między innymi tzw. Gazociąg Bałtycki oraz powiększamy zdolności przyjmowania gazu przez terminal w Świnoujściu.

Premier zwrócił uwagę, że bardzo ważnym elementem rozwoju polskiej energetyki jest także zwiększenie wydobycia gazu w Polsce, dlatego przystąpiliśmy do tak szeroko zakrojonego programu badań zasobów wydobywalnych.

Program energetyczny będzie dotyczył wszystkich województw i doprowadzi do zwiększenia możliwości dystrybucji gazu do większości gmin, które dzisiaj nie są jeszcze zgazyfikowane – podkreślił szef rządu.

Pokazujemy, że poprzez wydobycie, dywersyfikację źródeł dostaw oraz tworzenie nowych sieci gazyfikujących kraj program energetyczny naszego rządu jest wiarygodny – dodał na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

***

Pierwsze długoterminowe kontrakty w Europie Środkowej na dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA podpisano pomiędzy PGNiG oraz Venture Global LNG.

Kontrakty zapewnią rocznie łącznie 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), co po regazyfikacji daje ok. 2,7 mld m³ gazu ziemnego, a to w zależności od wielkości wykorzystywanych do transportu zbiornikowców LNG odpowiada ponad 25 ładunkom rocznie.


Zobacz także