Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z komisarzem UE ds. budżetu i zasobów ludzkich

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek (26 marca) spotkał się w KPRM z unijnym komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem.


Premier Mateusz Morawiecki wita się z unijnym komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem. 1 z 4
Fot. W. Kompała / KPRM

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił najważniejsze polskie postulaty dotyczące przyszłego budżetu Wspólnoty. Prezes Rady Ministrów wskazał, że Polska opowiada się za ambitnym budżetem UE, który będzie uwzględniał pozytywne efekty generowane przez politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną.

Komisarz Oettinger przyjechał do Polski w ramach konsultacji prowadzonych w sprawie kształtu wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027, podczas których odwiedza wszystkie państwa członkowskie UE. Formalne negocjacje budżetowe rozpoczną się na początku maja br., kiedy Komisja Europejska opublikuje komunikat w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych po roku 2020.


Zobacz także