Premier Mateusz Morawiecki spotkał się szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie

Widzę silną Europę militarnie i gospodarczo, Europę suwerennych państw, które decydują na poziomie narodowym i współpracują ze sobą na zasadzie budowy silnego i jednolitego rynku – powiedział szef rządu podczas piątkowej dyskusji szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej.


Premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie. 1 z 32
Fot. KPRM

Pułapki Europy

Dzisiejsze pułapki, w jakich się znajdujemy wytyczają jednocześnie drogę rozwiązań na przyszłość, która będzie dobra dla całej Europy, ponieważ silne kraje centralnej Europy oznaczają też dużo silniejszą całą Europę – stwierdził premier. Jak mówił, wpadliśmy w kilka pułapek, a pierwszą z nich jest pułapka rozwoju zależnego. Według premiera receptą na ten problem może być konkurencyjna gospodarka.

Kolejną pułapką, zdaniem szefa rządu, jest słabość instytucjonalna, która spowodowana była różnego rodzaju słabościami odziedziczonymi z przeszłości, co np. przekładało się na brak dochodów z podatku VAT. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się w ciągu 1,5 roku w widoczny sposób zwalczyć wyłudzenia VAT-u. Prezes Rady Ministrów stwierdził także, że Polska posiada z tamtego czasu niedoskonałe instytucje w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Mamy jedne z najgorszych notowań w Europie i na świecie w zakresie efektywności i transparentności wymiaru sprawiedliwości – dodał Morawiecki. Chcemy zmieniać to dla dobra inwestorów, dla dobra obywateli, by wymiar sprawiedliwości był jak najbardziej niezależny i obiektywny – zaznaczył.

Trzecią pułapką, jak stwierdził premier, jest pułapka niskich marż i braku marek narodowych. Zdaniem Morawieckiego wynika to z pozostania po drugiej stronie żelaznej kurtyny, przez co pozbawieni zostaliśmy możliwości rozwijania i eksportowania marek narodowych. Powinniśmy to zmieniać, ponieważ jakość naszej pracy jest bardzo wysoka, a pracowitość ludzi jest znana na całym świecie – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Pułapka średnich dochodów jest czwartą z kolei, według szefa rządu, pułapką, która powoduje, że Europa Zachodnia przyciąga magnesem naszych polskich pracowników oferując im wyższe wynagrodzenia. Musimy ten drenaż zatrzymać i przyciągnąć do siebie ludzi z całego świata, wtedy my będziemy jeszcze szybszym i lepszym motorem rozwoju gospodarczego i politycznego dla Jednolity rynek europejski

Premier zwrócił uwagę na fakt, iż trzy z czterech swobód europejskich działają w sposób pełny, tj. swoboda przepływu dóbr, osób i kapitału, służąc bogatszym państwom Unii Europejskiej. Jak dodał premier, dzisiaj, kiedy nasi przedsiębiorcy odnoszą coraz to większe sukcesy, to pojawia się dyrektywa o pracownikach delegowanych, dyrektywa transportowa, która uniemożliwia pełną konkurencyjność.

Wizja Europy

Moja wizja Europy, to w co ja wierzę, to bardzo silna Europa, Europa zintegrowanych i suwerennych państw i ojczyzn, która ma wspólne cele – stwierdził premier. Jak dodał, być może Unia Europejska będzie miała wspólną armię, ponieważ jest ona potrzebna, aby bronić się przed agresją ze Wschodu, terroryzmem czy też kryzysem migracyjnym.

Według szefa rządu kolejnym wyzwaniem, przed którym stoimy jest robotyzacja. Poprzez roboty coraz większa część pracy jest poddana automatyzacji – podkreślił premier. Jak dodał, my w ten trend chcemy się wpisać, ponieważ do tego trendu należy przyszłość, ale jako Europa musimy wymyśleć i przemyśleć nowy kontrakt społeczny, ponieważ coraz więcej ludzi będzie na marginesie rynku pracy. Dlatego zdaniem Mateusza Morawieckiego powinniśmy te wyzwanie dobrze przemyśleć i przygotować się do niego.

Szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej

Szefowie rządów w trakcie szczytu Grupy Wyszehradzkiej omówili m.in. bieżącą sytuację w Europie i temat przyszłości Unii Europejskiej oraz kwestie dotyczące agendy nieformalnego spotkania szefów państw i rządów UE, planowanego w lutym br. (m.in. unijne sprawy instytucjonalne przed wyborami do PE w 2019 roku oraz polityczne priorytety dotyczące wieloletniego budżetu UE po roku 2020). Podczas szczytu omówiono także bieżące kwestie z zakresu polityki regionalnej.

Na marginesie szczytu V4 odbyło się dwustronne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Czech.


Zobacz także