Premier Mateusz Morawiecki: Przyjęliśmy rozwiązania, które mają wzmacniać pozycję rolników

Będziemy pracować dla dobra rolników, dla dobra gospodarki, aby Polska była dumnym i pięknym krajem – powiedział premier podczas spotkania z rolnikami w Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień w województwie lubuskim.


Premier Mateusz Morawiecki, minister Joanna Kopcińska i minister Jan Krzysztof Ardanowski stoją wokół zebranych rolników. 1 z 12
Fot. Krystian Maj / KPRM

Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy kolejne projekty, które mają wzmacniać pozycje rolników – mówił premier rozpoczynając omówienie założeń podjętych decyzji.

Program pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę

Na realizację programu rząd przeznaczył z budżetu państwa 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dopłaty do hektara zniszczonych upraw. Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w tym roku w formie dotacji dla producentów rolnych, których starty w wyniku suszy lub powodzi objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy, a także dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w br. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Premier apelował jednocześnie do samorządowców, by oszacowali skutki suszy. Zaznaczył, jesteśmy gotowi, na szczeblu rządowym, i przekażemy poważne kwoty na rekompensaty strat.

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych

Wzmocnienie pozycji polskich rolników to zadanie przyjętego przez rząd projektu noweli ws. relacji rolników z handlem i przetwórstwem. Jej zapisy mają ograniczyć nieuczciwe praktyki handlowe między rolnikami, handlem i przetwórcami. Nowe regulacje, mają zapobiegać nadużywaniu pozycji monopolistycznej, pozycja rolnika ma być jak najmocniejsza – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Krajowa Grupa Spożywcza

Szef rządu przedstawił też plany stabilizacji cen na rynkach rolnych poprzez uruchomienie Krajowej Grupy Spożywczej. Dodał, że nie stanie się to z dnia na dzień, bo zaniedbania po naszych poprzednikach są duże, kiedy handel detaliczny został zabroniony, my go przywracamy.

Premier zaznaczył, że w ubiegłym roku w polskim przemyśle przetwórczym powstało 2/3 wszystkich nowym miejsc pracy w UE.

Podczas spotkania szef rządu podkreślił też rolę służb granicznych. Poprosiłem o kontrolę importu owoców, które potem są mieszane z owocami polskim i tu też prowadzić będziemy stanowcze działania – kontynuował.

Obywatele oczekują od nas dbania o interesy Polski, rozumiemy je jako wypracowanie, jak najlepszych warunków do gospodarowania – mówił premier omawiając kolejne realizowane już przez rząd działania. Wspomniał m.in. o zwiększeniu nakładów na rozwój infrastruktury, obniżaniu podatków oraz tzw. "małym ZUS", czyli składce proporcjonalnej do wysokości obrotów firmy.

Jesteśmy wiarygodną partią polityczną. Chcemy dbać o zaufanie wyborców i rozmawiać z nimi, co w kolejnych latach jest najbardziej potrzebne dla rozwoju Polski – mówił premier na spotkaniu z rolnikami. Dodał, chcemy, żeby aspiracje młodych Polaków były zaspokojone, żebyśmy byli krajem nowych technologii.

Premier zaznaczył, że rząd „krok po kroku” stara się zmieniać rzeczywistość w oparciu o wiarygodność i niekonfliktowanie grup społecznych. Nie będziemy się kłaniać żadnym ośrodkom zagranicznym, ale będziemy ze wszystkimi, współpracować dla dobra polskich rolników i polskiej gospodarki – oświadczył.


Zobacz także