Premier Mateusz Morawiecki: Proponujemy ambitny budżet na 2019 r.

Tegoroczny budżet jest kolejnym etapem pracy realizowanej w poczuciu odpowiedzialności społecznej, pokoleniowej i środowiskowej. Jego kluczem jest rozwój i solidarność – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Senatu poświęconemu ustawie budżetowej na 2019 rok.


Premier Mateusz Morawiecki stoi na mównicy i przemawia w Senacie. 1 z 7
Fot. Krystian Maj / KPRM

Premier zaznaczył, że plan finansowy państwa na obecny rok zakłada ambitne cele, dzięki m.in. stabilnemu deficytowi na poziomie 28,5 mld zł. W ustawie budżetowej założono również, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 0,5 proc., co doprowadzi do dalszego zmniejszenia bezrobocia do poziomu 5,6 proc. Przyszły budżet przewiduje także realny wzrost gospodarczy w wysokości 3,8 proc.

Tegoroczna ustawa budżetowa pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dochody budżetu państwa mają wynieść 387,7 mld zł, z czego ok. 179,6 mld zł z podatku VAT. Premier podkreślił, że zeszłoroczne wpływy z VAT wyniosły 175 mld zł wobec zakładanych ok. 166 mld zł.

Jak powiedział Mateusz Morawiecki, w ciągu czterech lat obecnych rządów wpływy z VAT wzrosną o prawie 50 proc. Do tego trzeba jeszcze dodać ściągalność podatku CIT, głównie od korporacji międzynarodowych – wyjaśniał premier. Dodał, że rosnąca ściągalność podatków PIT i CIT świadczy o skuteczności mechanizmów wdrażanych przez rząd.

O dobrej kondycji finansów państwa świadczy także wynik deficytu budżetowego za zeszły rok, który wyniesie  ok. 10-11 mld zł. Deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie niższy niż 1 proc. PKB.  Stanie się tak przede wszystkim ze względu na skuteczną politykę podatkową – wyjaśnił premier. Jak dodał, w 2018 roku osiągnęliśmy także cel obniżenia udziału długu w walutach obcych poniżej 30%, co oznacza większą odporność finansów publicznych. Premier zaznaczył także, że dzięki stabilnemu tempu wzrostu gospodarczego bezrobocie w Polsce spadło od 2015 roku niemal dwukrotnie, a pensja minimalna wzrosła z 1750 zł do 2250 zł, a więc o 500 zł również w tym samym czasie ostatnich czterech lat.

Mateusz Morawiecki wskazał jednocześnie, że Polska dołączyła do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, jako pierwszy kraj od ponad 10 lat w rankingu jednej z głównych agencji giełdowo-finansowych świata  FTSE Russell. Szef rządu przypomniał także, że polska gospodarka przez ostatnie pięć kwartałów rozwija się na poziomie ponad 5%, czyli dwa razy szybciej niż europejska średnia. Nasz kraj jest również liderem pod względem wydatków społecznych. Według raportu Oxfam zajmujemy pierwsze miejsce w tej kategorii na 154 państwa. Wsparcie z programu Rodzina 500+ otrzymało w Polsce 2,46 mln rodzin, a  4,5 mln uczniów skorzystało ze wsparcia w ramach programu Dobry Start.


Zobacz także