Premier Mateusz Morawiecki: Program Kolej+ to cywilizacyjny krok we właściwym kierunku

Będziemy odtwarzali regionalne i lokalne połączenia kolejowe, to cywilizacyjny krok we właściwym kierunku – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ogłoszenia Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ w Jasienicy Mazowieckiej.


Premier Mateusz Morawiecki idzie na konferencję i macha do mieszkańca. 1 z 4
fot. Adam Guz / KPRM

Tworzymy program obejmujący miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, z których mają być połączenia do większych ośrodków - tak, by cała sieć komunikacyjna tworzyła jednolity system z punktu widzenia zdolności do przemieszczania się mieszkańców poszczególnych regionów – zaznaczył premier.

Jak zapowiedział, program Kolej+ w pierwszej fazie będzie obejmował 21 odcinków na mapie Polski, na które przeznaczonych zostanie kilka miliardów złotych.

Szef rządu przypomniał, że przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były zaniedbywane i bardzo wiele z nich zlikwidowano. Wyjaśnił, że w ciągu ostatnich 30 lat długość torów kolejowych zmniejszyła się, z ok. 30 tys. km do ok. 20 tys. km.  Chcemy zatrzymać tę falę i podejmujemy się realizacji programu, który ma to niekorzystne zjawisko odwrócić – mówił.

Premier wskazywał, że są w Polsce duże miasta, jak Jastrzębie Zdrój czy Lubin, które nie mają bezpośrednich połączeń kolejowych. Chcemy te połącznia w kolejnych latach odtwarzać – zapowiedział premier wskazując, że np. z Jasienicy Mazowieckiej, gdzie odbywała się konferencja, mieszkańcy będą mogli bezpośrednio podróżować do Rzeszowa i Lublina.

Ważne, by nowe rozwiązania służyły mieszkańcom – podkreślił na zakończenie szef rządu.

***

Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+

Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości (powyżej 10 tys. osób, bez dostępu do kolei pasażerskiej i towarowej) z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej przy wsparciu ze środków publicznych.


Zobacz także